Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 Novi ispit 02.06.2016

1.

Koji su ključni rizici izloženosti stradavanju mladih vozača u prometu?

godine posjedovanja vozačke dozvole

broj prijeđenih kilometara vozilom

vozačko neiskustvo,starosna dob i spol

2.

Koliki najmanji razmak mora biti između obilježena pješačkog prijelaza i parkiranih vozila?

3.

Koliki najmanji razmak mora biti između raskrižja i parkirana ili zaustavljenog vozila?

4.

Vozite vaše vozilo izvan naselja.Ćemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja?

Broju putnika koje prevozite u vozilu

Preglednosti,vidljivosti,osobinama i stanju ceste, atmosferskim prilikama

maksimalnoj brzini vozila

Stanju vozila i teretate gustoći prometa

5.

Kada je vozač umjesto dugi dužan upotrebljavati kratka svjetla?

prije mimoilaženja s drugim vozilom

dok vozilom prolazi kraj pješaka

tijekom vožnje cestom izvan naselja

6.

kojim redoslijedom ćete obavljati provjere iz vozila?

na vanjsko ogledalo,unutarnje ogledalo i okret glave

na unutarnje ogledalo,vanjsko ogledalo i okret glave

7.

U naselju pri prelasku ceste pješak je obvezan prijeći cestu na obilježenom pješaćkom prijelazu ako od njega nije udaljen više od:metara

8.

Koja svjetla, u pravilu, vozač vozila na motorni pogon upotrebljava za osvjetljenje ceste?

kratka svjetla

duga svjetla

9.

Kako ćete postupiti pri vožnji za jakog vjetra?

Ubrzati da bih što prije prošao dionicu cest s jakim vjetrom

Smanjiti brzinu vožnje

Pri mimoilaženju ostaviti držati što većiboćni razmak

Stati i saćekati da stane vjetar

10.

Upaljeno plavo rotacijsko svijetlo na policijskom vozilu koje je zaustavljeno na kolniku znaći za vozaće:

Da ubrzaju kretanje svog vozila

Da je zabranjen promet i da moraju polukružno okrenuti vozio

Da smanji brzinu svog vozila

Da po potrebi zaustave vozilo

11.

Što utječe na produljenje puta kočenja?

mokar i blatnjav kolnik

opterećenje vozila

suh kolnik

12.

Što je preglednost

Jasno uočavanje drugih sudionika u prometu ili prometnih znakova na određenoj udaljenosti

Konkretan prostor što ga sudionik u prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi

13.

Koje opasnosti mogu nastati prilikom obilaženja zaustavljenog vozila?

nailazak vozila iz suprotnog smjera

nedovoljni bočni razmak od zaustavljenog vozila

iznenadno otvaranje vrata na zaustavljenom vozilu

nailazak pješaka iza zaustavljenog vozila

14.

Na što vozača obvezuje žuto trepćuće svjetlo na semaforu?

na povečanje brzine vožnje

na zaustavljanje vozila

da vozi uz povećani oprez

15.

Što treba izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

naglo kočenje ako je na cesti neočekivana poledica

sporu vožnju ako je na cesti neočekivana poledica

naglo okretanje upravljača ako je na cesti neočekivana poledica

16.

Koji prometni znak označuje sklizak kolnik? Upišite znaku odgovor 1,2ili 3:

1

2

3

17.

Što naznaćava ovaj prometni znak?

Zabranu prometa u jednom smijeru

Stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje

Dio ceste na kojem je zabranjeno stajanje duže od 3 minute

Stranu cesta na kojoj je zabranjeno samo parkiranje vozila

18.

O čemu vozača obavještava ovaj prometni znak na autocesti?

o potvrdi smjera kretanja nakon prolaska raskrižjem

o postrojavanju za naseljena mjesta

o smjeru kretanja do naseljenih mjesta

19.

Koji prometni znak označuje dopuštene smjerove? upišie broj znaka

1

2

3

20.

Koja vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka?

motocikle bez prikolice

teretne automobile

mopede

vozila koja prevoze opasne tvari

21.

Kako ćete postupiti?

voziti prvi raskrižjem

obavezan sam propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera

22.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

voziti prije crvenog automobila

voziti prvi kroz raskrižje

propustiti automobil iz suprotnog smjera

voziti zadnji kroz raskrižje

23.

Približavate es ovom raskrižju.Kako čete postupiti?

propustiti motocikl

propustiti autobus

voziti prije autobusa

prvi voziti raskrižjem

24.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

voziti zadnji kroz raskrižje

propustiti motocikl jer ima prednost prolaska

voziti prije motocikla

voziti prije automobila iz suprotnog smijera

25.

Što morate učiniti pri određivanju redoslijeda prolaska vozila na raskrižju?

utvrditi kako je uređeno odvijanje prometa na raskižju

utvrditi smjerove nailaska vozila

propusiti vozila koja imaju prednost

26.

Približavate se zavoju. Brzinu morate smanjiti. O čemu to ovisi?

o polumjeru i preglednosti zavoja

o vrsti i stanju guma

o vrsti i stanju kolnika

27.

Kada smijemo zapoćeti pretjecati drugo vozilo?

Ako se pretjecanjem ne ugrožavaju vozila iz suprotnog smijera

U rasdkrižju ako vozilo koje pretjećemo vozi sporije od 90 km/h

ako vozilom prelazimo uzdužnu punu liniju

Ako vozilo iza nije poćelo pretjecati

28.

Koja vozila smijete pretjecati na prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika?

bicikl

moped

motocikl bez prikolice

trator bez priključnog vozila

29.

Ako vozilom vučete drugo neispravno vozilo, kojom največom brzinom smiju voziti vozila?

30.

Koje su moguće opasnosti,ako je tlak u gumama manji od propisanoga?

slabije je prianjanje za kolnik

put kočenja je duži

put kočenja je kraći

31.

Kako moraju biti označena vozila koja se na cesti vuku užetom?

oba vozila moraju biti obilježena sigurnosnim trokutom

vučno vozilo treba imati uključene sve pokazivače smjera,a vučeno ako su mu ispravni

oba vozila moraju biti označena žutim rotirajućim svjetlom

32.

Koje opasnosti prepoznajete kao na slici?

oštar zavoj usmjeren u lijevo

oštar zavoj usmjeren u desno

zavoj usmjeren u desno

33.

Vozite cestom u situaciji kao na slici.Kako ćete postupiti?

prema potrebi smanjiti brzinu

voziti sredinom kolnika

čvrsto držati upravljač

34.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

voziti bez zaustavljanja

zaustaviti vozilo i uvjeriti se nailazi li vlak

ako vlak ne nailazi nastaviti vožnju uz povećani oprez

35.

Izlazeći iz autobusa osobe prelaze preko prometne trake kojom se vozilo kreče.Kako vozač treba postupiti u situaciji kao na slici?

povećati oprez

zaustaviti vozilo i propustiti osobe

zvučnim znakom upozoriti osobe da brže prelaze preko prometne trake

36.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici,prema autobusu koji se uključuje sa stajališta u promet?

omogućiti uključivanje autobusa u promet

upotrijebiti zvučni znak upozorenja i povećati brzinu

obići autobus i nastaviti vožnju

37.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

upotrijebiti zvučni znak upozoranja

ubrzati i što prije proći pokraj djece

usporiti i prema potrebi zaustaviti vozilo

38.

Kojom brzinom je dopušteno voziti nakon znaka u situaciji kao na slici?

brzinom do 40 km/h kroz cijelo naselje

brzinom do 40 km/h do prvog raskrižja

brzinom do 40 km/h do izlaska iz područja zone