Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 25.05.2018 provjera

1.

Što ste dužni učiniti kad se približavate raskrižju?

utvrditi način upravljanja prometom na raskrižju

voziti povečanom brzinom bez obzira na promjene uvjeta na raskrižju

na dovoljnoj udaljenosti ispred raskrižja zauzeti vozilom položaj u onoj prometnoj traci kojom namjeravam proči kroz raskrižje

2.

Koja svjetla za osvjetljavanje ceste, u pravilu, vozač vozila upotrebljava?

kratka svjetla

duga svjetla

pozicijska svjetla

3.

Što je obavezan ućiniti vozać ako namjerava voziti unatrag?

Provjeriti prometne uvjete iza vozila

Ukljućiti samo desni pokazivać smijera

Uvjeriti se da neugrožava druge sudionike

Ukljućiti sve pokazivaće smijera

Voziti samo na kratkom dijelu ceste

4.

Koliki najmanji razmak mora biti između raskrižja i parkirana ili zaustavljenog vozila?

5.

Dužina zaustavnog puta ovisi o :

stanju i vrsti koćnica

brzini vožnje

gustoći prometa

stanju kolnika

6.

Koliko dugo vozač mora davti znak pokazivačem smijera prilikom obavljanja radnje vozilom?

samo u trenutku započinjanja radnje

samo na kraju radnje

za cijelo vrijeme obavljanja radnje

7.

Koliki razmak u pravilu treba držati vozač tijekom vožnje u nizu?

razmak od jedne sekunde

razmak od dvije sekunde

razam od tri sekunde

8.

Što je preglednost

Jasno uočavanje drugih sudionika u prometu ili prometnih znakova na određenoj udaljenosti

Konkretan prostor što ga sudionik u prometu može vidjeti s mjesta na kojem se nalazi

9.

Na što vozača obvezuje žuto trepćuće svjetlo na semaforu?

na povečanje brzine vožnje

na zaustavljanje vozila

da vozi uz povećani oprez

10.

Smije li vozač obilaziti vozilo koje se zaustavilo ispred obilježenog pješačkog prijelaz radi propuštanja pješaka?

smije obilaziti

ne smije obilaziti

smije obilaziti ako su pješaci odrasle osobe

11.

Što je parkiranje?

prekid kretanja vozila u trajanju dužem od rti minute,uključujući i prekid koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu koji se upravlja

prekid kretanja vvozila u trajanju dužem od tri minute,osim prtekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu koji se upravlja prometom

prekid kretanja vozila u trajanju do tri minute,osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojkim se upravlja prometom

12.

Što utječe na produljenje puta kočenja?

mokar i blatnjav kolnik

opterećenje vozila

suh kolnik

13.

Koju prometnu traku mora koristiti vozač koji se vozilom uključuje na autocestu?

posebnu traku za usporavanje

posebnu traku za ubrzavanje

traku za zaustavljanje vozila u nuždi

14.

Što nesmijete činiti drugim sudionicima u prometu dok upravljate vozilom ?

ometati ih

ugrožavati

davati im propisane znakove

dovoditi u opasnost njihovo zdravlje i živote

15.

Što pokazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

prednost prolaska u svim smjerovima

položaj ceste s pravom prednosti

obavezno skretanje ulijevo, ulice ravno i desno su slijepe

16.

Ovaj prometni znak naznaćava blizinu dijela ceste:

Koji je posut sitnim kamenjem

na kojem postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na cesti

Na kojem se izvode radovi na cesti

17.

Što ste dužni ućiniti nakon ovog prometnog znaka?

Dužni ste skinuti lance s pogonskih kotaća svoga vozila jer stvaraju preveliku buku pri kretanju

Da pogoski kotaći moraju imati ćavle

Dužni ste se kretati najmanjom brzinom od 40 km/h

Da nakon znaka, u zimskim uvjetima , na kotaćioma vozila mora biti propisana zimska oprema

18.

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

Na zonu u kojoj je ogranićena brzina kretanja na brzinu hoda pješaka

Na zonu u kojoj je ogranićeno parkiranje u vremenu od 30 minuta

Na zonu u kojoj je ogranićena najmanja brzina kretanja od 30 km/h

Na zonu u kojoj je ogranićena najveća brzina od 30 km/h

19.

Koji prometni znak označuje sklizak kolnik? Upišite znaku odgovor 1,2ili 3:

1

2

3

20.

Kojim je vozilima nakon ovog prometog znaka na cesti zabranjen promet?

samo teretnim vozilima čija ukupna dužina prekoračuje 10 m .

vozilima čija ukupna dužina prekoračuje 10 m .

vozilima čije osovinsko opterećenje prekoračuje 10 t .

21.

Približavate se raskrižju.kako ćete postupiti usituaciji kao na slici?(makadam)

Prolazim prvi kroz raskrižje

Propuštam crveno vozilo i zatim prolazim

O prolasku se dogovoriti

22.

Približavate se raskrižju.Nasemaforu je ukljućeno žuto trepčuće svijetlo.Kako ćete postupiti?

Propustiti motocikl koji dolazi s desne strane

Voziti zadnji kroz raskrižje

Voziti prije autobusa

Voziti prvi kroz raskrižje

23.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

propustiti osobno vozilo

voziti prije osobnog vozila

24.

Na semaforu je ukljućeno žuto treptavo svjetlo.Kako ćete postupiti?

propustiti autobus

voziti prije motocikla koji dolazi s desne strane

voziti prvi raskrižjem

25.

Što znači znak što ga daje policajac na raskrižju?

dozvoljeno skretanje ulijevo

obavezno zaustavljanje za sva vozila ispred raskrižja

doći će do promjene položaja i znaka policajca i slobodnog prolaska

26.

Kolika je duljina svjetlosnog snopa dugih svjetala?

ne kraća od 80 metara

ne kraća od 100 metara

ne kraća od 200 metara

27.

Što znaći znak što ga policajac daje?

Smijem skrenuti u lijevo

Smijem voziti ravno

Nesmijem skrenuti u desno niti voziti ravno

Smijem voziti u desno

28.

Na raskrižju vozilom namjeravate skrenuti ulijevo.U susret vam dolazi vozilo koje vozi ravno(zadržava smjer vožnje).Kako ćete postupiti?

čekati na raskrižju da to vozilo prođe

voziti prije vozila koje zadržava smjer kretanja

29.

Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti?

30.

Kada u prometu na cesti prestaje vrijediti zabrana ili ograničenje na prometnom znaku?

prolaskom prvog slijedečeg raskrižja

prolaskom pored znaka prestanka zabrane

31.

Vozite u situaciji kao na slici. Na kojeg sudionika u prometu ste naišli?

Na pješaka

Na putnika

Na vozača

32.

Vozite cestom u situaciji kao na slici.Kako ćete postupiti?

ubzati i što brže proći tu dionice ceste

prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti

uključiti duga svjetla

33.

Vozite cestom u situaciji kao na slici.Kako ćete postupiti?

ubrzati vozilo i obići pješake

usporiti vozilo i oprezno na potrebnom razmaku obići pješake

upozoriti pješake zvučnim znakom da se maknu s ceste

34.

Vozite cestom u situaciji kao na slici.Kako ćete postupiti?

nakon prolaska vozila iz suprotnog smjera obići djecu

voziti pokraj djece i pozorno pratiti njihove kretnje

predviđati mogućnost da neko dijete iznenada stupi na kolnik

35.

Koje su moguće opasnosti,ako je tlak u gumama manji od propisanoga?

slabije je prianjanje za kolnik

put kočenja je duži

put kočenja je kraći

36.

Kako ćete postupiti pri mimoilaženju u situaciji kao na slici?

voziti s uključenim kratkim svjetlima

voziti maksimalnom brzinom

pogled usmjeriti prema desnom rubu kolnika

37.

Približavate se raskrižju na kojem stoji policajac u situaciji kao na slici.Što znači znak što ga službenik daje?

zabranu prolaska vozilima koja dolaze u smjeru prsa i leđa

dopušten prolazak vozilima koja dolaze s njegovih bočnih strana

dopušten prolazak vozilima koja dolaze u smjeru leđa i prsa

38.

Vozite u situaciji kao na slici.Prema čemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja vozila?

prema vidljivosti i preglednosti

prema ograničenju brzine na prometnom znaku

prema maksimalnom broju okretaja motora