Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 26.11.2018

1.

Koja je najveća dopuštena brzina vožnje kojom smijete voziti u naselju ako prometnim znakom nije drugačije određeno?

2.

Ako ste obavezni koristiti ovako obilježene lijekove,što ćete ućiniti?

Ne zapoćinjati vožnju

Koristiti ih uz alkohol jer bolje dijeluju

Vozit ću, ali oprezno

Nastaviti voziti jer lijekovi ne utjeću negativno na vozaća za vrijeme vožnje

3.

Upaljeno plavo rotacijsko svijetlo na policijskom vozilu koje je zaustavljeno na kolniku znaći za vozaće:

Da ubrzaju kretanje svog vozila

Da je zabranjen promet i da moraju polukružno okrenuti vozio

Da smanji brzinu svog vozila

Da po potrebi zaustave vozilo

4.

Vozać vozila koji se kreće pokraj vozila javnog prijevoza putnika zaustavljenom na stajalištu mora se kretati:

Smanjenom brzinom

Uz povećan oprez tako da ne ugrožava putnike koji ulaze i izlaze iz vozila javnog prijevoza

povećanom brzinom

Tako da u svakom trenutku može zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su nesmotreno kroćili na kolnik

5.

Što je prometna traka?

Uzdužni dio kolnika namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi

Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika namijenjen prometu u jednom smijeru s više usporednih kolnički traka

Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila

6.

Što nesmijete činiti drugim sudionicima u prometu dok upravljate vozilom ?

ometati ih

ugrožavati

davati im propisane znakove

dovoditi u opasnost njihovo zdravlje i živote

7.

Koja se vozila nesmiju vuči užetom?

vozila koja imaju neispravan uređaj za davanje znakova

vozila koja imaju neispravan uređaj za osvjetljivanje

vozila koja imaju neispravan uređaj za upravljanje

vozila koja imaju neispravan uređaj za zaustavljanje

8.

Što ste dužni učiniti kad se približavate raskrižju?

utvrditi način upravljanja prometom na raskrižju

voziti povečanom brzinom bez obzira na promjene uvjeta na raskrižju

na dovoljnoj udaljenosti ispred raskrižja zauzeti vozilom položaj u onoj prometnoj traci kojom namjeravam proči kroz raskrižje

9.

Koji su najugroženiji sudionici u prometu?

pješaci,djeca i biciklisti

vozači i putnici u vozilu

vozači traktora, mopeda i radnih strojeva

10.

Što za vozača znači uključeno zeleno svjetlo na semaforu?

skora pojava žutog svjetla

zabranu polaska

slobodan prolazak

11.

Na kojoj udaljenosti od drugih vozila je vozač dužan držati vozilo u prometu,s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometa?

na takvoj udaljenosti da ne izaziva opasnosti i ne ometa druge vozače

na takvoj udaljenosti koja je minimalna

na takvoj udaljenosti da su opasnost i ometanje drugih vozača minimalni

12.

Koju prometnu traku je dužan izabrati vozač za prolazak raskrižjem?

prometnu traku kojom namjerava proći raskrižjem

bilo koju prometnu traku

prometnu traku kojom će brže proći raskrižjem

13.

Što je dužan učiniti vozač koji se vozilom približava raskrižju?

prilagoditi brzinu prometnim uvjetima

povećati brzinu i što prije proći kroz raskrižje

utvrditi način uređenja odvijanja prometa na raskrižju

14.

Što vozač mora utvrditi kada namjerava pretjecati na cesti izvan naselja?

je li pretjecanje dopušteno

postoji li dovoljno prostora za pretjecanje

ugrožava li vozila iz suprotnog smijera

15.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

Prilagoditit brzinu vožnje

Promet iz sebe upozoriti lijevim pokazivaćem smijera na zavoj

U pravilu voziti u nižem stupnju prijenosa

Pripremiti se za savladavanje više uzastopnih zavoja

16.

Vozilo koje vuće drugo neispravno vozilo u prometu na cesti nesmije se krtati brzinom većom od:

17.

Što naznaćuje ovaj prometni znak?

Na mjesto na kojem se nalazi obilježeni pješaćki prijelaz

Blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježeni pješaćki prijelaz

Blizinu mjesta na kojem možemo oćekivati djecu na cesti

pješaćku zonu

18.

Što ste dužni ućiniti nakon ovog prometnog znaka?

Dužni ste skinuti lance s pogonskih kotaća svoga vozila jer stvaraju preveliku buku pri kretanju

Da pogoski kotaći moraju imati ćavle

Dužni ste se kretati najmanjom brzinom od 40 km/h

Da nakon znaka, u zimskim uvjetima , na kotaćioma vozila mora biti propisana zimska oprema

19.

što označuje ovaj prometni znak?

raskrižje cesta iste važnosti

opasno mjesto na cesti

zabranu vožnje cestom

20.

Što označuje ovaj prometni znak?

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod oštrim kutem

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod pravim kutem

blizinu raskrižja na kojem je obavezan smjer u kojem se vozilo mora kretati

21.

Kakoćete postupiti u situaciji kao na slici?

Voziti prvi kroz raskrižje

Propustiti vozilo iz suprotnog smijera

Voziti prije crvenog vozila

Voziti zadnji raskrižjem

22.

Na semaforu je ukljućeno crveno svjetlo i dopunska strelica za desno.Kako ćete postupiti?

Obavezno stati i ćekati zeleno svijetlo

Propustiti vozilo koje dolazi s lijeve strane

Uz povećan oprez voziti u smijeru koji pokezuje dopunska strelica

Saćekati da raskrižjem prođu sva vozila

23.

Kako čete postupiti u ovoj situaciji?

voziti prvi kroz raskrižje

voziti drugi kroz raskrižje

voziti zadnji kroz raskrižje

24.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji

voziti prije tramvaja

propustiti tramvaj

o prolasku se dogovoriti

25.

Što morate učiniti pri određivanju redoslijeda prolaska vozila na raskrižju?

utvrditi kako je uređeno odvijanje prometa na raskižju

utvrditi smjerove nailaska vozila

propusiti vozila koja imaju prednost

26.

Što ne smijete činiti dok vozite kroz zavoj, zbog stablnosti vozila?

kočiti u zavoju

voziti s pritisnutom papučicom spojke

voziti s pritisnutom papučicom gasa

27.

Vozite po magli u koloni vozila. Koja svjetla nećete korisiti?

duga svjetla

stražnje svjetlo za maglu

kratka svjetla

28.

Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti?

29.

Kako morate voziti neposredno ispred raskrižja i u samome raskrižju?

ne mijenjati prometnu traku

proči raskrižjem onom prometnom trakom u koju smo se razvrstali

30.

Koja vozila smijete pretjecati na prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika?

bicikl

moped

motocikl bez prikolice

trator bez priključnog vozila

31.

Kada u prometu na cesti prestaje vrijediti zabrana ili ograničenje na prometnom znaku?

prolaskom prvog slijedečeg raskrižja

prolaskom pored znaka prestanka zabrane

32.

Ako vozilom vučete drugo neispravno vozilo, kojom največom brzinom smiju voziti vozila?

33.

Kako će postupiti siguran vozač u situaciji kao na slici?

prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti

povećati oprez i predviđati nailazak pješaka ispred autobusa

zvučnim znslom upozoriti pješake da požure

34.

Što osobito smanjuje vozaču sposobnost uočavanja prometne situacije tijekom vožnje noću i situacije kao na slici

zasljepljenosti svjetlima vozila koja dolaze u susret

zasljepljenosti svjetlećim prometnim znakovima

zasljepljenosti pozicijskim svjetlima vozila koja voze ispred

35.

Koje su moguće opasnosti,ako je tlak u gumama manji od propisanoga?

slabije je prianjanje za kolnik

put kočenja je duži

put kočenja je kraći

36.

Koje opasnosti prepoznajete kao na slici?

oštar zavoj usmjeren u lijevo

oštar zavoj usmjeren u desno

zavoj usmjeren u desno

37.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

voziti bez zaustavljanja

zaustaviti vozilo i uvjeriti se nailazi li vlak

ako vlak ne nailazi nastaviti vožnju uz povećani oprez

38.

Kako vozač treba postupiti u situaciji kao na slici?

na području grada Samobora voziti brzinom do 50 km/h

na području grada Samobora voziti brzinom od 50 km/h do 80 km/h

voziti brzinom 50 km/h samo do prvog raskrižja