Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 temeljna pitanja 11.10.2021

1.

Vozite vaše vozilo izvan naselja.Ćemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja?

Broju putnika koje prevozite u vozilu

Preglednosti,vidljivosti,osobinama i stanju ceste, atmosferskim prilikama

maksimalnoj brzini vozila

Stanju vozila i teretate gustoći prometa

2.

Ako ste obavezni koristiti ovako obilježene lijekove,što ćete ućiniti?

Ne zapoćinjati vožnju

Koristiti ih uz alkohol jer bolje dijeluju

Vozit ću, ali oprezno

Nastaviti voziti jer lijekovi ne utjeću negativno na vozaća za vrijeme vožnje

3.

Kako ćemo postupiti kada se ukljućujemo vozilom u promet?

Ukljućiti pokazivać smijera

Ukljućivanje obaviti bez pokazivaća smijera

Propustiti vozila koja voze prometnicom na koju se ukljućujemo

Ukljućivanje obaviti prije propuštanja vozila koja su u prometu

4.

Nadzor i fizićko upravljanje prometom,nadzor vozila i drugih sudionika u prometu na cesti obavljaju:

ovlaštene osobe ministrarstva unutrašnjih poslova

ovlaštene osobe ministarstva prometa i veza

djelatnici stanice zs tehnićki pregled vozila

djelatnici hrvatskog auto kluba

5.

Motornim vozilom na cestama Hrvarske može samostalno upravljato samo osoba koja ima:

Važeću vozaćku dozvolu koju je izdala nadležna policijka uprava,odnosno postaja

Važeću inozemnu vozaćku dozvolu

Važeću međunarodnu vozaćku dozvolu

Zeleni karton

6.

Na kojoj udaljenosti od raskrižja nesmijemo parkirati ili zaustaviti vozilo?

3 m

4 m

5 m

15 m

7.

Što morate učiniti za vožnje u koloni?

održavati potreban razmak između vozila

voziti brzinom kojom vozi kolona

biti spreman na iznenadno kočenje

8.

Što za vas znači zeleno treptavo svjetlo na semsforu?

upozorenje na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog odnosno crvenog svjetla

upozorenje na skori prtestanak zabrane prolaska i na istodobnu pojavu žutog i crvenog svjetla

9.

Koliko metara ceste mora osvjetliti snop dugog svjetla ispred vozila?

najmanje 40, a najviše 80 m

najmanje 100 m

najmanje 80 m

10.

Kolika je najveća dopuštena brzina kretanja vozila na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

90 km/h

100 km/h

110 km/h

11.

Kako ćete postupiti kada pri skretanju svojim vozilom presijecate biciklističku stazu ili traku što se pruža uzduž kolnika kojim se krećete?

skrenuti prije vozača bicikla ako se kreće biciklističkom stazom ili trakom

propustiti vozača bicikla koji se kreće biciklističkom trakom

12.

Koju prometnu traku mora koristiti vozač koji se vozilom uključuje na autocestu?

posebnu traku za usporavanje

posebnu traku za ubrzavanje

traku za zaustavljanje vozila u nuždi

13.

Kojom prometnom trakom, u pravilu, vozač obavlja skretanje ulijevo iz ceste s jednosmjernim prometom?

prometnom trakom koja se prostire uz lijevi rub kolnika

prometnom trakom koja se prostire uz desni rub kolnika

bilo kojom prometnom trakom

14.

Kako su dva ili više vozača motocikla dužni kretati se ako se kreću u skupinama?

jedan pokraj drugoga

jedan iz drugog

jedan pokraj drugog,ali u istoj prometnoj traci

15.

Vozilo koje vuće drugo neispravno vozilo u prometu na cesti nesmije se krtati brzinom većom od:

16.

Na što vam ukazuje ovaj prometni znak?

Na zabranu prometa u jednom smijeru

Na zabranu promea u oba smijera

Da se promet odvija iz suprotnog smijera

Na jednosmijernu ulicu

17.

Približavate se ovom raskrižju.Jeste li obavezni propustiti bicikl ili imate prednost prolaska?

imam prednost prolaska pred biciklom

Ako treba svoju prednost ustupit ću bicikisti jer njime upravlja dijete(ne poznaje prometne propise ili ih ne primjenjuje)

18.

Što označuje ovaj prometni znak?

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod oštrim kutem

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod pravim kutem

blizinu raskrižja na kojem je obavezan smjer u kojem se vozilo mora kretati

19.

što označuje ovaj prometni znak?

najmanju udaljenost između osobnih vozila

najmanju udaljenost između teretnih vozila

najmanju udaljenost između svihvrsta vozila

20.

Koji prometni znak označuje otvaranje prometne trake?

1

2

3

21.

Kako čete postupiti u ovoj situaciji?

voziti prvi kroz raskrižje

voziti drugi kroz raskrižje

voziti zadnji kroz raskrižje

22.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

propustiti osobno vozilo

voziti prije osobnog vozila

23.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

prolazim prvi jer vozim ravno

propustiti tramvaj koji skreće u lijevo

propustiti pješake koji prelaze preko pješačkog prijelaza

24.

Na ovom raskrižju želite skrenuti ulijevo.Kako ćtet postupiti?

obratiti pozornost na bicikl i osobno vozilo

propustiti bicikl i osobno vozilo vozilo

voziti prije osobnog vozila

voziti prije bicikla

25.

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

Na poćetak ceste namjenjene iskljućivo za promet motornih vozila

Na to da je dozvoljena vožnja samo osobnim vozilima

Na ogranićenje brzine kretanja do 110 km/h

Na parkiralište samo za osobna vozila

26.

Koja je najveća dopuštena brzina vožnje kojom smijete voziti u naselju ako prometnim znakom nije drugačije određeno?

27.

Što znaći znak što ga policajac daje?

Smijem skrenuti u lijevo

Smijem voziti ravno

Nesmijem skrenuti u desno niti voziti ravno

Smijem voziti u desno

28.

Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti?

29.

Kada u prometu na cesti prestaje vrijediti zabrana ili ograničenje na prometnom znaku?

prolaskom prvog slijedečeg raskrižja

prolaskom pored znaka prestanka zabrane

30.

Ukojim slučajevima bočni vjetar može biti jako opasan?

kod vožnje preko mostova

kod vožnje na prijevojima

kod vožnje u naselju

kod vožnje preko nadvožnjaka

31.

Vozaču vozila B kategorije utvrđena je količina alkohola u krvi, u situaciji kao na slici? smije li taj vozač nastaviti vožnju?

smije

ne smije

smije ,ali nakon što pričeka sat vremena

32.

Pješak sa slušalicama u ušima prelazi preko pješačkog prijelaza u situaciji kao na slici.Kako ćete postupiti?

zvučnim znakom ga upozoriti na svoju orisutnost

povećati pozornost i propustiti pješaka

ubrzati i prije pješaka prijeći pješački prijelaz

33.

Koje opasnosti su moguće tijekom vožnje u situaciji kao na slici?

povećana preglednost

smanjenom vidljivosti iz vozila

nastanak vodenog klina

34.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

voziti bez zaustavljanja

zaustaviti vozilo i uvjeriti se nailazi li vlak

ako vlak ne nailazi nastaviti vožnju uz povećani oprez

35.

kako vozač treba postupiti u situaciji kao na slici?

nakon 200 m od znaka obavezno zaustaviti vozilo

nakon 200 m od znaka propustiti vozilo, ako, nailaze cestom s prednošću prolaska

nakon prolaska znaka držati razmak od 200 m

36.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju

voziti prije vozila iz suprotnog smjera

propustiti vozilo iz suprotnog smjera

37.

Kako ćete u naselju voziti u koloni vozila?

brzinom kojom se kreće kolona

na potrebnom razmaku između vozila

s uključenim svim pokazivačima smjera

38.

Kako vozač treba postupiti kada namjerava pretjecati na cesti izvan naselja?

utvrditi postoji li dovoljno prostora za pretjecanje

utvrditi ima li dovoljno goriva u spremniku

procijeniti kojom brzinom vozi vozilo ispred