Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 26.10.2021

1.

*Čime je određeno značenje prometnog znaka?

položajem znaka uz cestu

oblikom prometnog znaka

simbolom na prometnom znaku

2.

*Što je kolnik?

dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet pješaka,s jednom pješačkom stazom ili više pješačkih staza

3.

*Koliko kolničkih traka ima cesta u situaciji kao na slici?

jednu

dvije

tri

4.

*Na čemu se mora temeljiti ponašanje sudionika u prometu?

na međusobnom uvažavanju

na agresivnom ponašanju

na partnerskom odnosu

5.

*Kojom se cestom kreće vozilo u situaciji kao na slici?

brzom cestom

autocestom

cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila

6.

*Što može povećat pozornost vozača za vrijeme vožnje?

koncentracija na vožnju

predviđanje i očekivanje opasnosti

razgovor mobitelom

7.

*Gdje se na cesti postavljaju prometni znakovi izričitih naredaba?

neposredno na mjestima od kojih počinje obaveza pridržavanja naredbe izražene znakom

150-250 metara prije mjesta od kojeg počinje obveza pridržavanja naredbe izražene znakom

8.

*Smijete li se svojim vozilom kretati srednjom prometnom trakom na cesti u situaciji kao na slici?

smijete kada se pretječe vozila koja se kredu sporije

smijete kada se mora zaustaviti zbog kvara na vozilu

ne smijete,jer je ta traka namijenjena samo za spora

9.

*Kako se morate ponašati u susretu s vozilima s pravom prednosti prolaska?

smanjiti brzinu i povećati pozornost prema tim vozilima

omogućiti prolazak tim vozilima

nastaviti vožnju povedanom brzinom

10.

*Koliko iznosi najveća dopuštena brzina kretanja vozila koje vuče drugo neispravno vozilo?

40 km na sat

50 km na sat

60 km na sat

11.

*Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite s ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska?

propustiti isključivo vozila koja nailaze s desne strane

propustiti sva vozila koja se kredu tom cestom

propustiti vozila koja dolaze isključivo iz suprotnog smjera

12.

*S koje se strane, u pravilu, obavlja pretjecanje?

s lijeve strane

s desne strane

13.

Što se ne smije činiti vozilom ako se vozi cestom na kojoj postoje najmanje dvije prometne trake za promet u istom smjeru i na kojima su kolone vozila u situaciji kao na slici?

kretati se lijevom prometnom trakom

kretati se desnom prometnom trakom

prelaziti vozilom iz trake u traku (voziti slalom)

14.

*Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici?

temperaturu rashladne tekućine

tlak motornog ulja

punjenje akumulatora

15.

*Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka?

voziti ravno ili desno

skrenuti lijevo

voziti samo ravno

16.

*O čemu vozača obavještava znak na slici?

pružanju cestovnih smjerova

udaljenosti do određenog mjesta

potvrdi smjera kretanja nakon prolaska raskrižja

17.

*Kako se najavljuje približavanje vlaka svjetlosnim znakom na slici?

izmjeničnim uključivanjem dvaju crvenih svjetala

stalno upaljenim crvenim svjetlima

stalno upaljenim crvenim svjetlima i zvučnim znakovima

18.

*Što označuje kosa crta na kolniku u situaciji kao na slici?

mjesto otvaranja prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika

mjesto otvaranja prometne trake za zaustavljanje vozila u nuždi

mjesto otvaranja ulazne trake na brzoj cesti

19.

*Kojom prometnom površinom se kreću pješaci na slici?

pješačkom stazom

obilježenim pješačkim prijelazom

nogostupom

20.

*Što se označuje svjetlosnim znakom na slici?

mjesto na kojemu se obavljaju radovi

prijelaz ceste preko željezničke pruge

raskrižje na kojemu se prometom upravlja prometnim svjetlima

21.

**Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Prolazim kroz raskrižje poslije crvenog a prije plavog

Prolazim prvi kroz raskrižje

Prolazim zadnji kroz raskrižje

22.

*Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera?

zbog toga što zadržava smjer kretanja

zbog toga što nailazi cestom s prednošću prolaska

23.

Kako ćete postupiti ako je na semaforu upaljeno žuto trepteće svjetlo u situaciji kao na slici?

propustiti motocikl

propustiti autobus

voziti prije autobusa

24.

*>Zbog čega morate ,u situaciji kao na slici, propustiti motocikl?

zbog toga što nailazim na cestu s prednošću prolaska

zbog toga što nailazite s lijeve strane

zbog toga što zadržavate smjer vožnje

25.

*Što vozaču omogućuje prepoznavanje i izbjegavanje mogućih opasnih situacija tijekom vožnje?

vožnja sa smanjenom pozornošću

vožnja maksimalno dopuštenom brzinom

pravodobno uočavanje prometne situacije

26.

*Pomoću čega vozač procjenjuje brzinu svog vozila?

pomoću brzinomjera u vozilu

pomoću vizualnih i slušnih informacija

pomoću kretanja drugih vozila

27.

*Što mora učiniti vozač prije započinjanja neke radnje vozilom u prometu?

uvjeriti se da radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu

uvjeriti se da radnju može obaviti uz što manji razmak između vozila

28.

*Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici?

uključena duga svjetla

uključena prednja svjetla za maglu

uključena kratka svjetla za maglu

29.

Kolika je najmanja dopuštena dubina utora guma? (milimetri)

1.4mm

1.6mm

1.7mm

30.

Koja su bitna obilježja vožnje u gradu?

mala količina ispušnih plinova od vozila

velik broj prometnih znakova

različita struktura vozila

31.

Kako vozač, u situaciji kao na slici, može skrenuti udesno?

vozeći prometnom trakom uz desni rub kolnika

prestrojavanjem u srednju prometnu traku i iz nje obaviti skretanje

prestrojavanjem u krajnju lijevu prometnu traku i iz nje obaviti skretanje

32.

*Što karakterizira vožnju izvan naselja?

vožnja u kolonama i brojna pretjecanja

brojna i različita raskrižja

veće brzine vožnje

33.

Koji su najčešći razlozi događanja prometnih nesreća nalijetanjem na vozilo koje na cesti usporava i skreće?

pogrešna procjena brzine vozila koje usporava

vožnja na premalom razmaku iza vozila

vožnja na prevelikom razmaku iza vozila

34.

*Što je dužan učiniti vozač vozila koje se krede brzinom manjom od najveće dopuštene na cesti ili dijelu ceste, pa se zbog toga iza njega stvori kolona vozila?

gledati kako ga vozila pretječu

na prvom pogodnom mjestu isključiti se iz prometa i propustiti kolonu

vozila što dulje voziti sporo, kako bi se stvorila veća

35.

*Na kojim se mjestima u prometu na cesti izvan naselja vozač ne smije vozilom zaustaviti?

na mjestima gdje bi položajem svoga vozila ugrožavao odvijanje prometa

na mjestima gdje bi položajem svoga vozila ometao odvijanje prometa

na mjestima gdje bi položajem svoga vozila poboljšao sigurnost prometa

36.

Koji su najčešći uzroci događanja prometnih nesreća?

nedostatno vozačko iskustvo

vožnja neprilagođenom brzinom

vožnja pod utjecajem alkohola i droge

vožnja brzinom prilagođenom uvjetima vožnje

37.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

pogled usmjeriti prema sredini kolnika

pogled usmjeriti prema desnom rubu kolnika

smanjiti brzinu vožnje

38.

Vozite po magli. Koja svjetla za osvjetljavanje ceste morate koristiti?

svjetla za maglu ili kratka svjetla

prednja pozicijska svjetla

duga svjetla