Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 TEST 3

1.

Što je prometna traka?

Uzdužni dio kolnika namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi

Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika namijenjen prometu u jednom smijeru s više usporednih kolnički traka

Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila

2.

*U koju kategoriju vozila pripada crveno vozilo na slici?

u B+E kategoriju vozila

u B kategoriju vozila

u F kategoriju vozila

3.

*Što znači kulturno se ponašati u prometu?

ponašati se u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima

ponašati se tako da uvijek koristimo svoje pravo u prometu

ponašati se tako da uvažavamo i poštujemo druge sudionike prometa

4.

*O čemu morate tijekom vožnje voditi računa u situaciji kao na slici?

produljenom vremenu reagiranja

razmaku od vozila ispred

brzini vožnje

5.

*Na što sudionike u prometu upozoravaju znakovi opasnosti?

na ograničenja koja se odnose na cestu ili dio ceste kojom vozač vozi

na opasnost koja prijeti vozaču na cesti ili na dijelu ceste kojom vozi

na prirodu opasnosti koja prijeti vozaču na cesti ili na dijelu ceste kojom vozi

6.

*Kako je vozač dužan obavijestiti druge sudionike u prometu o svojim namjerama?

jasnim i pravodobnim upozorenjem dajući im znak pomoću pokazivača smjera

naizmjeničnim davanjem zvučnog signala ne treba ih obavješćivati davajući znak

7.

*Što mora poduzeti vozač vozila prije skretanja?

pravilno se prestrojiti

povećati brzinu vozila

predvidjeti ponašanje drugih sudionika u prometu

8.

9.

*Koja je cesta označena ovim prom. znakom? zelena boja znaka

brza cesta

autocesta

cesta namijenjena isključilo za promet motornih vozila

10.

*Kako ćete postupiti pri nailasku na prom. znak?

obvezno polukružno okrenuti vozilo

obvezno voziti ulijevo

obvezno voziti udesno

11.

*Kako treba postupiti vozač kao na slici?

ne smije pretjecati motorna vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda u duljini 1,5 km od prometnog znaka

smije pretjecati motorna vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda u duljini 1,5 km od prometnog znaka

12.

*O čemu vozača obavješćuje prometni znak?

da vozi autocestom

mjestu skretanja prema autocesti

smjeru do određenog mjesta

13.

*Čemu služe oznake na kolniku?

za usmjerivanje, obavješćivanje i vođenje sudionika u prometu

za najavu opasnosti i ograničenja za sudionike u prometu

za zatvaranje prometa za sve sudionike

14.

*Kojim se od prometnih znakova označuje mjesto na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz?

1

2

3

15.

16.

*Kako vozač treba postupiti tijekom vožnje u situaciji kao na slici?

prekontrolirati brzinu putem brzinomjera

voziti brzinom 90 km na sat

prilagoditi brzinu ograničenju na prometnom znaku

17.

>>Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

propusiti autobus

voziti prije autobusa

propustiti crveni automobil

jer se prometom upravlja semaforom

18.

*kako ćete postupiti kao u situaciji na slici?

Puštam vozilo iz suprotnog smijera, a vozim prije crvenog vozila

Zadnji prolazom kroz raskrižje

Prolazim prvi kroz raskrižje

19.

*>Zbog čega morate ,u situaciji kao na slici, propustiti motocikl?

zbog toga što nailazim na cestu s prednošću prolaska

zbog toga što nailazite s lijeve strane

zbog toga što zadržavate smjer vožnje

20.

21.

*Što se razumijeva pod oštrinom vida?

razlikovanje boja

uočavanje malih razlika u obliku i veličini predmeta

prostor koji se vidi bez pomicanja očiju

22.

*Vozite cestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

voziti istom brzinom jer na vašoj prometnoj traci nema nikakve prepreke

predvidjeti postupak vozača nailazećih vozila iz suprotnog smjera

usporiti i voziti što više uz desni rub kolnika

23.

Što vozač ne smije činiti svojim vozilom na cesti na kojoj su kolničke trake odvojene?

voziti unatrag

voziti u suprotnom smjeru

prelaziti iz jedne kolničke trake u drugu

24.

*Po čemu najčešće vozač može prepoznati raskrižje?

po prometnim znakovima

po nailasku vozila iz poprečnih smjerova

po reklamnim panoima

25.

*Kako ćete postupiti kada pri skretanju svojim vozilom presijecate biciklističku stazu ili traku što se pruža uzduž kolnika kojim se krećete?

skrenuti prije vozača bicikla ako se krede biciklističkom stazom ili trakom

propustiti vozača bicikla koji se krede biciklističkom stazom ili trakom

26.

*Što se smatra prekidom kretanja vozila na cesti u trajanju duljem od tri minute osim prekida koji se čini da bi se postupilo po prometnom znaku ili pravilu?

parkiranje vozila

zaustavljanje vozila

27.

*Što se ne smije činiti vozilom vozeći autocestom?

polukružno okretati vozilo i kretati se vozilo unatrag

pretjecati druga vozila

požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova

28.

*Koju zadadu ima uređaj za hlađenje motora?

osiguravati i održavati radnu temperaturu motora

smanjiti trošenje između pokretnih dijelova motora

osiguravati pranje vjetrobranskog stakla

29.

*Gdje su najčešće zabilježene propisane vrijednosti tlaka zraka u gumama vozila?

u prostoru za oznake na gumama vozila

na poklopcu spremnika vozila

u prometnoj dozvoli

30.

*Po čemu ćete prepoznati da je na cesti zaustavljena kolona vozila?

po postavljenom jednom sigurnosnom trokutu

po postavljenim dvama sigurnosnima trokutima jedan pokraj drugog

po postavljenim dvama sigurnosnim trokutima jedan ispred drugog

31.

*Kojom se brzinom smije voziti u naselju u situaciji kao na slici?

najviše brzinom 50 km na sat

najviše brzinom 70 km na sat

najviše brzinom 80 km na sat

32.

*Prema položaju automobila ispred vas na prometnoj traci kako bi trebao postupiti vozač tog automobila u situaciji kao na slici?

skrenuti udesno

voziti kroz raskrižje ravno

skrenuti ulijevo

33.

*Koje opasnosti prijete u vožnji na cesti izvan naselja u situaciji kao na slici?

neprilagođena brzina vožnje uvjetima na cesti

nepropisna brzina vožnje uvjetima na cesti

slalomska vožnja u usporednim kolonama

34.

*Koliki razmak ste dužni držati dok vozite iza drugog vozila?

koji je jednak putu kočenja tako da u slučaju potrebe možete brzo reagirati

potreban razmak, tako da ne ugrožavate sigurnost prometa

minimalan razmak, da možete brzo reagirat

35.

*Smijete li pretjecati u situaciji kao na slici?

ne, jer nailaze vozila iz suprotnog smjera

da,jer je dobra vidljivost

da,jer je isprekidana crta na kolniku

36.

*Koju radnju vozilom na cesti izvan naselja,u situaciji kao na slici,namjerava obaviti vozač s obzirom na znakove koje daje?

prestrojavanje

pretjecanje

zaustavljanje ili vožnju unatrag

37.

*Kako ćete postupiti kada naiđete na prometnu nesreću u kojoj ima ozlijeđenih osoba?

pomoći ćete nastradalima u nesreći

poduzeti sve mjere da se otklone nove opasnosti

o nesreći ćete obavijestiti policiju

brzo ćete napustiti mjesto nesreće

38.

*Vozite cestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

povećati pozornost

prilagoditi brzinu uvjetima vidljivosti

voziti tako da se može zaustaviti vozilo do kraja preglednost

39.

*Koje opasnosti su moguće u situaciji na slici?

moguće je zanošenje ili klizanje vozila

moguće je produljenje vremena reagiranja

moguće je slijetanje vozilom s kolnika