Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 06.10.2021

1.

Kolika mora biti širina slobodnog prolaza, na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do suprotnog ruba kolnika, kad je središnja razdjeljna crta isprekidana ili kada je uopće nema? (upišite udaljenost - koliko metara)

2.

Skrećete u bočnu ulicu. Na kolniku ne postoji obilježeni pješački prijelaz. Kako ćete postupiti?

skretanje obaviti ne smanjujući brzinu

propustiti pješake koji su već stupili na kolnik

prema potrebi zaustaviti vozilo, ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik

skretanje obaviti smanjenom brzinom

3.

Zbog čega je vožnja pod utjecajem alkohola opasna?

Bitno povećava vozačeve sposobnosti

Skraćuje vrijeme reagiranja vozača

Produžuje vrijeme reagiranja vozača

Vozač teže procjenjuje udaljenost

4.

Nadzor i fizićko upravljanje prometom,nadzor vozila i drugih sudionika u prometu na cesti obavljaju:

ovlaštene osobe ministrarstva unutrašnjih poslova

ovlaštene osobe ministarstva prometa i veza

djelatnici stanice zs tehnićki pregled vozila

djelatnici hrvatskog auto kluba

5.

Upaljeno plavo rotacijsko svijetlo na policijskom vozilu koje je zaustavljeno na kolniku znaći za vozaće:

Da ubrzaju kretanje svog vozila

Da je zabranjen promet i da moraju polukružno okrenuti vozio

Da smanji brzinu svog vozila

Da po potrebi zaustave vozilo

6.

Vozać nesmije presijecati u prometu na cesti:

Kolonu dijece

Kolonu vojmika

Pogrebnu kolonu

7.

O čemu ovisi duljina zaustavnog puta?

stanju i vrsti kočnica

brzini vožnje

stanju kolnika

gustoči prometa

8.

Što je parkiranje?

prekid kretanja vozila u trajanju dužem od rti minute,uključujući i prekid koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu koji se upravlja

prekid kretanja vvozila u trajanju dužem od tri minute,osim prtekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu koji se upravlja prometom

prekid kretanja vozila u trajanju do tri minute,osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojkim se upravlja prometom

9.

Kada je pješak na cesti u naselju-gradu dužan koristiti obilježeni pješački prijelaz?

ako prijelaz od njega nije udaljen više od 50 metara

ako prijelaz od njega nije udaljen više od 100 metara

ako prijelaz od njega nije udaljen više od 25 metara

10.

Kako se mora kretati vozač motornim vozilom obilježenom prometnom trakom?

uz desni rub prometne trake

uz lijevi rub prometne trake

sredinom prometne trake

11.

Smije li vozač obilaziti vozilo koje se zaustavilo ispred obilježenog pješačkog prijelaz radi propuštanja pješaka?

smije obilaziti

ne smije obilaziti

smije obilaziti ako su pješaci odrasle osobe

12.

Koja je najčešća vrsta prometnih nesreća mladih vozača?

nalet na pješaka

slijetanje vozilom s ceste

sudar s vozilom iz suprotnog smjera

13.

*Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici?

temperaturu rashladne tekućine

tlak motornog ulja

punjenje akumulatora

14.

*Kako se u prometu na cesti čitaju prometni znakovi?

u smjeru vožnje odozdo prema gore

u smjeru vožnje odozgo prema dolje

slijeva udesno

15.

*Koja je vozila dužan propustiti vozač vozila koje skreće ulijevo?

vozila koja dolazeći iz suprotnog smjera skreću udesno

vozila koja nailaze s njegove lijeve strane

vozila koja dolazeći iz suprotnog smjera zadržavaju smjer kretanja ili skreću udesno

16.

>Koliki najmanji razmak mora biti od obilježenoga pješačkog prijelaza i parkiranog vozila?

17.

>Smije li osoba koja je položila vozački ispit, upravljati vozilom prije nego podnese zahtjev za izdavanje vozačke dozvole?

smije

smije samo u pratnju iskusnog vozača

ne smije

18.

>Tko je vozač?

osoba koja na cesti upravlja vozilom

osoba osposobljena za vozača u autoškoli

samo osoba koja na cesti upravlja motornim vozilom

19.

>Što može utjecati na preglednost ispred vozila tijekom vožnje u situaciji kao na slici?

razmak od vozila ispred

vrsta i dimenzije vozila

prilagodba vozačkih zrcala

20.

>Vozite autocestom u situaciji kao na slici.Zbog čega možete biti u opasnosti?

zbog smanjene vidljivosti

zbog mokroga i skliskoga kolnika

zbog nepreglednog zavoja

21.

>U kojim će uvjetima prianjanje guma na cesti biti bolje?

u uvjetima kada je kolnik hrapav

u uvjetima kada je kolnik suh

u uvjetima kada je kolnik mokar

22.

>>Koje isprave mora imati uza se vozač kad upravlja vozilom?

knjižicu vozila

prometnu dozvolu

vozačku dozvolu

23.

xŠto je ometanje prometa?

radnja u prometu kojom se nekoga suprotno prometnim propisima prisiljava na promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu

takav način sudjelovanja u prometu uslijed kojeg je nastupila neposredna opasnost nastanka prometne nesrede

24.

xVozite cestom u situaciji kao na slici.Koju opasnost trebate predviđati?

mokar i sklizak kolnik

nailazak djece preko ceste

. smanjenu vidljivost

25.

xKako treba postupiti vozač pod utjecajem alkohola?

. ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom

smije upravljati vozilom,ali samo u prisutnosti starijeg vozača

treba koristiti javni prijevoz

26.

Koja vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka?

motocikle bez prikolice

teretne automobile

mopede

vozila koja prevoze opasne tvari

27.

Što ste dužni ućiniti nakon ovog prometnog znaka?

Dužni ste skinuti lance s pogonskih kotaća svoga vozila jer stvaraju preveliku buku pri kretanju

Da pogoski kotaći moraju imati ćavle

Dužni ste se kretati najmanjom brzinom od 40 km/h

Da nakon znaka, u zimskim uvjetima , na kotaćioma vozila mora biti propisana zimska oprema

28.

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

Na zonu u kojoj je ogranićena brzina kretanja na brzinu hoda pješaka

Na zonu u kojoj je ogranićeno parkiranje u vremenu od 30 minuta

Na zonu u kojoj je ogranićena najmanja brzina kretanja od 30 km/h

Na zonu u kojoj je ogranićena najveća brzina od 30 km/h

29.

Kako ćete postupitikod ovog prometnog znaka?

Ukljućiti desni pokazivać smijera

Ukljućiti lijevi pokazivać smijera

Voziti samo desno

Obavezno obilaženje s desne strane

30.

>Koji od prometnih znakova zabranjuje promet u oba smjera?

1

2

3

31.

XXNa koju opasnost upozorava prometni znak na slici?

na jak bočni vjetar na udaljenosti 600 metara od prometnog znaka

na jak bočni vjetar u duljini 600 metara od prometnog znaka

32.

xxU koliko smjerova se odvija promet u tunelu,u situaciji kao na slici?

u jednom smjeru

u dva smjera

33.

Približavate se raskrižju.kako ćete postupiti usituaciji kao na slici?(makadam)

Prolazim prvi kroz raskrižje

Propuštam crveno vozilo i zatim prolazim

O prolasku se dogovoriti

34.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

voziti prvi jer sam na glavnoj cesti

propustiti vozila na glavnoj cesti

propustiti plavo vozilo

voziti prije plavog vozila

35.

Kako ćete poistupiti?

propustiti vozilo koje mi dolazi s lijeve strane

voziti prije vozila koje mi dolazi s lijeve strane

36.

*Zbog čega ste obvezni nakon što propustite crveni automobil u situaciji kao na slici voziti prije crnog automobila?

zbog toga što crni automobil nailazi s desne strane

zbog toga što crni automobil nailazi sa sporedne ceste

zbog toga što nailazite s njegove desne strane

37.

*Po čemu ćete prepoznati da je na cesti zaustavljena kolona vozila?

po postavljenom jednom sigurnosnom trokutu

po postavljenim dvama sigurnosnima trokutima jedan pokraj drugog

po postavljenim dvama sigurnosnim trokutima jedan ispred drugog

38.

xKojom se najvećom dopuštenom brzinom smije voziti cestom izvan naselja,u situaciji kao na slici?

70 km na sat

90 km na sat

100 km na sat