Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 21.10.2021

1.

Koja svjetla, u pravilu, vozač vozila na motorni pogon upotrebljava za osvjetljenje ceste?

kratka svjetla

duga svjetla

2.

Zbog čega je vožnja pod utjecajem alkohola opasna?

Bitno povećava vozačeve sposobnosti

Skraćuje vrijeme reagiranja vozača

Produžuje vrijeme reagiranja vozača

Vozač teže procjenjuje udaljenost

3.

Kada je vozać motornog vozila dužan umjesto dugih svjetala za osvjetljenje ceste upotrijebiti kratka svjetla?

Prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozaće vozila koje mu dolazi u susret

Na prijevoju ceste

Dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolne ili povorke pješaka

Za vrijeme dok se kreće za drugim vozilom na takvoj udaljenosti i u takvom položaju da dugim svjetlima svog vozila zasljepljuje vozaća ispred sebe

4.

Gdje je zabranjeno polukružno okretanje?

Gdje je to zabranjeno prometnim znakom

Na auto cesti, na cesti namjenjenoj iskljućivo za promet mot. vozila i brzoj cest

U tunelu

Na cesti s jednosmijernom prometom

Na uskim i nepreglednim mjestima

5.

Na cesti izvan naselja zaustavljeno je vozilo zbog kvara.Na kojoj udaljenosti morate postaviti sigurnosni trokut iza zaustavljenog vozila na kolniku ?

minimalno 50 metara iza vozila

minimalno 80 metara iza vozila

minimalno 100 metara iza vozila

6.

Što je prometni tok?

kretanje vozila cestom u oba smjera

istodobno kretanje više vozila cestom u istome smijeru

kretanje više vozila cestom u više razina

7.

Što je hibridni pogon vozila?

pogon za vozilo s motorom koji koristi zemni plin

pogon za koji vozilo ima motor s unutarnjim izgaranjem i elektromotor

pogon za vozilo s motorom koji koristi samo jednu vrstu bioenergije

8.

Na kojoj udaljenosti od drugih vozila je vozač dužan držati vozilo u prometu,s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometa?

na takvoj udaljenosti da ne izaziva opasnosti i ne ometa druge vozače

na takvoj udaljenosti koja je minimalna

na takvoj udaljenosti da su opasnost i ometanje drugih vozača minimalni

9.

U kojim situacijama je vozač obavezan uključiti odgovarajući pokazivač smjera?

kad se vozilom uključuje u promet

kod svakog skretanja vozilom

prije svakog mijenjanja prometne trake

10.

Koja svjetla za vrijeme vožnje danju moraju biti uključena na motociklu tijekom cjele godine?

kratka svjetla

duga svjetla

pozicijska svjetla

11.

Koju zaštitnu opremu za vrijeme vožnje na glavi je obavezan nositi vozač i osobe koje se prevoze na motociklu?

bilo koju zaštitnu kacigu koja nema vizir

bilo koju zaštitnu kacigu koja je uredno pričvršćena

homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu

12.

*Koliko kolničkih traka ima cesta u situaciji kao na slici?

jednu

dvije

tri

13.

*Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite s ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom i kada ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska?

propustiti isključivo vozila koja nailaze s desne strane

propustiti sva vozila koja se kredu tom cestom

propustiti vozila koja dolaze isključivo iz suprotnog smjera

14.

*.Što mora činiti vozač kako bi izbjegao opasnosti i rizik u prometu?

voziti isključivo na način kako to njemu odgovara

voziti predviđajući potencijalnu opasnost

pravilno reagirati na smetnje u vožnji

15.

*Kako vozač motornog vozila daje znakove ostalim sudionicima u prometu?

stop-svjetlima

odgovarajućim znakom tijela

pokazivačima smjera

16.

>Tko je sudionik u prometu na cesti?

osoba koja na bilo koji način sudjeluje u prometu na cesti

osoba koja ni na koji način ne sudjeluje u prometu na cesti

17.

>Što može utjecati na preglednost ispred vozila tijekom vožnje u situaciji kao na slici?

razmak od vozila ispred

vrsta i dimenzije vozila

prilagodba vozačkih zrcala

18.

>>Zbog čega vozač ne smije tijekom upravljanja vozilom koristiti mobitel na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom?

zbog toga što korištenje mobitela smanjuje njegovu pozornost i koncentraciju

zbog toga što korištenje mobitela smanjuje vrijeme reagiranja vozač

19.

>Što je masa vozila?

masa praznog vozila spremno za vožnju u skladu s homologaciskim zahtjevima

masa praznog vozila s praznim spremnikom i bez obveznog pribora i opreme za vozilo

20.

>>Koje isprave mora imati uza se vozač kad upravlja vozilom?

knjižicu vozila

prometnu dozvolu

vozačku dozvolu

21.

xO čemu ovisi kvaliteta percepcije prometnog znaka?

udaljenosti s koje se uočava

snazi automobila kojim vozač upravlja

brzini vožnje

22.

xKakvo ponašanje djece možete očekivati u prometu na cesti?

nepropisno ponašanje

ponašanje u skladu s prometnim propisima

nepredvidivo i nepromišljeno ponašanje

23.

xKako djeluje centrifugalna sila na vozilo pri vožnji kroz zavoj?

nastoji vozilo izbaciti iz zavoja

nastoji vozilo zadržati na putanji kroz zavoj

nastoji vozilo prevrnuti u zavoju

24.

xO čemu ovisi kvaliteta percepcije prometne situacije tijekom vožnje u situaciji kao na slici?

sposobnostima vozača

snazi automobila kojim vozač upravlja

brzini vožnje

25.

XXŠto je zaustavni put vozila?

put koji vozilo prijeđe od trenutka kada vozač pritisne na papučicu kočnice pa do potpunog zaustavljanja vozila

put koji vozilo prijeđe od trenutka kada je vozač uočio opasnost na cesti pa do potpunog zaustavljanja vozila

26.

Ovaj prometni znak s dopunskom ploćom naznaćava:

Opasna nizbrdica na cesti u dužini od 200m od znaka gdje je razlika u visini ceste 12 m na 100 m

Opasna uzbrdica na cesti u dužini od 200m od znaka gdje je razlika u visini ceste 12 m na 100 m

približavanje dvostrukom zavoju na cesti u duljini od 200 metara

Da nakon 200 metara poćinje opasna uzbrdica od 12 posto

27.

*Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

1

2

3

28.

>Na koju opasnost ukazuje prometni znak s dopunskom pločom na slici?

na tunel duljine 500 metara

da se tunel nalazi na udaljenosti 500 metara od znaka

na vijadukt koji se nalazi na udaljenosti 500 metara od znaka

29.

>Što se na cesti označuje pločom kao na slici?

oštar zavoj na cesti

obilazak prometnog otoka na cesti

bočne smetnje na cesti

30.

>>Koji se prometni znak odnosi na prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera?

1

2

3

31.

>>Vozeći cestom naiđete na dio ceste koji je obilježen ovim prometnim znakom.Gdje morate računati s pojavom djece?

. ispred škole

ispred bolnice

ispred dječjeg vrtida

ispred dječjeg igrališta

32.

xKako ćete postupiti na raskrižju cesta iste važnosti?

propustiti vozila koja nailaze s vaše lijeve strane

. propustiti vozila koja nailaze s vaše desne strane

33.

*kako ćete postupiti kao u situaciji na slici?

Puštam vozilo iz suprotnog smijera, a vozim prije crvenog vozila

Zadnji prolazom kroz raskrižje

Prolazim prvi kroz raskrižje

34.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

voziti zadnji kroz raskrižje

propustiti motocikl jer ima prednost prolaska

voziti prije motocikla

voziti prije automobila iz suprotnog smijera

35.

>Približavate se ovom raskrižju.kako čete postupiti?

propustiti motocikl

propustiti bus

voziti prije busa

36.

*>Zbog čega morate ,u situaciji kao na slici, propustiti motocikl?

zbog toga što nailazim na cestu s prednošću prolaska

zbog toga što nailazite s lijeve strane

zbog toga što zadržavate smjer vožnje

37.

>Vozač vozila iza vas dao je znak pokazivačem smjera da namjerava pretjecati. Što ste dužni učiniti?

pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika

povećati brzinu kretanja

ne povećavati brzinu kretanja dok vas drugo vozilo pretječe

38.

>Koje opasnosti možete predvidjeti za vožnje uzbrdicom?

pregrijavanje motora

dulje vrijeme reagiranja vozača

kradi zaustavni put