Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 učilica 27.08.2021

1.

Približavate se vozilom prijelazu ceste preko željezničke pruge. Polubranici su se poćeli spuštati.Što morate ućiniti?

Zaustaviti vozilo ispred prijelaza ceste preko željeznićke pruge

Ubrzati i prijeći ,jer vlak još ne nailazi

2.

Kojom najvećom dopuštenom brzinom smijete voziti cestomizvan naselja, osim na auto cesti i cesti namjenjenoj iskljućivo za promet motornih vozila i brzoj cesti?

3.

Obilazite zaustavljena vozila koje opasnosti mogu nastati?

Nailazak vozila iz suprotnog smijera

nedovoljan boćni razmak od vozila koje je zaustavljeno

iznenadno otvaranje vrata na zaustavljenom vozilu

nailazak pješaka iza zaustavlčjenog vozila

4.

Skrećete na boćnu ulicu.Na kolniku ne postoji oznaka za obilježeni pješaćki prijelaz.Kako ćete postupiti u toj situaciji?

Skretanje obaviti ne smanjujući brzinu

Propustitipješake koji su već stupili na kolnik

Prema potrebi zaustaviti vozilo ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik

skretanje obaviti smanjenom brzinom

5.

Vozite vaše vozilo izvan naselja.Ćemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja?

Broju putnika koje prevozite u vozilu

Preglednosti,vidljivosti,osobinama i stanju ceste, atmosferskim prilikama

maksimalnoj brzini vozila

Stanju vozila i teretate gustoći prometa

6.

Dužina zaustavnog puta ovisi o :

stanju i vrsti koćnica

brzini vožnje

gustoći prometa

stanju kolnika

7.

Koja je najveća dopuštena brzina na auto cesti?

8.

Kojom brzinom smijete najviše voziti ako vašim vozilom vućete kamp prikolicu?

9.

Što treba te učiniti kao vozać,kada sjedate u vozilo?

prilagoditi sjedalo i nasdlon za glavu

obavezno se vezati sigurnosnim pojasom

procijeniti postupke drugih sudionika u prometu

upozoriti druge osobe u vozilu da se vežu sigurnosnim pojasom

10.

Koja se vozila ne smiju vući užetom?

Vozila koja imaju neispravan uređaj za davanje znakova

Vozila koja imaju neispravanuređaj za osvjetljavanje

Vozila koja imaju neispravan uređaj za upravljanje

Vozila koja imaju neispravan uređaj za zaustavljanje

11.

Kolnik je :

Dio cestovne površine najenjen u prvom redu za promet pješaka

Dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za promet vozila,s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za kretanje biciklista

12.

Koja je najveća dopuštena brzina vožnje kojom smijete voziti u naselju ako prometnim znakom nije drugačije određeno?

13.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

Prilagoditit brzinu vožnje

Promet iz sebe upozoriti lijevim pokazivaćem smijera na zavoj

U pravilu voziti u nižem stupnju prijenosa

Pripremiti se za savladavanje više uzastopnih zavoja

14.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

Smanjiti brzinu vožnje i po potrebi zaustaviti vozilo

propustiti vozila iz suprotnog smijera

nastaviti vožnju jer imam prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smijera

O prolazu se dogovoriti

15.

Vozilo koje vuće drugo neispravno vozilo u prometu na cesti nesmije se krtati brzinom većom od:

16.

Vozać,sudionik prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozkijeđen,dužan je:

Ostati na mjestu nesreće

Pružiti pomoć ozlijeđenim osobama

Obavijestiti policiju

napustiti mjesto prometne nesreće

17.

Nailazite na ovaj prometni znak.On vas upućuje na:

Blizinu dijela ceste kojim se kreću biciklisti

Zabrana prometa za bicikliste

Mjesto na kojem se nalazi posebno uređen prostor za parkiranje bicikla i mopeda

Bliznu mjesta na kojem biciklisti ćešće nailaza na cestu s boćna strane ili biciklistićke staze

18.

Što naznaćava ovaj prometni znak?

Obavezan smijer

Dopušteno obilaženje otoka uz usmjeravanje prometa

Dopušten smijer lijevo i ravno( smjerovi u kojim se vozila smiju kretati

Obavezno obilaženje

19.

Ovaj prometni znak s dopunskom ploćom naznaćava:

Opasna nizbrdica na cesti u dužini od 200m od znaka gdje je razlika u visini ceste 12 m na 100 m

Opasna uzbrdica na cesti u dužini od 200m od znaka gdje je razlika u visini ceste 12 m na 100 m

približavanje dvostrukom zavoju na cesti u duljini od 200 metara

Da nakon 200 metara poćinje opasna uzbrdica od 12 posto

20.

>Približavate se ovom raskižju. Na semaforu je upaljeno žuto treptavo svjetlo. Kako ćete postupiti?

propusiti motocikl koji dolazi s desne strane

propusiti autobus

voziti prije autobusa

voziti prvi kroz raskrižje

21.

Upravljate crnim automobilom.Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

Propustiti crveni automobil

Voziti prije crvenog automobila

22.

Vozite iz bijelog vozila.kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Voziti kroz raskrižje uz povećanu pozornost.

Zaustaviti se jer imam zabranu prolaska

23.

Vozite crveni automobil.kako ćete postupiti?

Povećati oprez

Propustiti crno vozilo

Voziti prije crnog vozila

24.

Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti?

25.

Što podrazumijevamo pod zimskim zvjetima na cesti?

ako je na kolniku veća količina vode i blata

ako je kolnik pokriven snijegom

ako je kolnik pokriven mokrim liščem

ako je na kolniku poledica

26.

Vozite se izvan naselja,počinje padati kiša,kolnik je mokar.Koliki razmak od vozila ispred vas ćete držati?

isti jer kiša tek počinje padati

dvostruki

trostruki

27.

Kako morate voziti neposredno ispred raskrižja i u samome raskrižju?

ne mijenjati prometnu traku

proči raskrižjem onom prometnom trakom u koju smo se razvrstali

28.

Koja vozila smijete pretjecati na prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika?

bicikl

moped

motocikl bez prikolice

trator bez priključnog vozila

29.

Kada u prometu na cesti prestaje vrijediti zabrana ili ograničenje na prometnom znaku?

prolaskom prvog slijedečeg raskrižja

prolaskom pored znaka prestanka zabrane

30.

Ako vozilom vučete drugo neispravno vozilo, kojom največom brzinom smiju voziti vozila?

31.

Ukojim slučajevima bočni vjetar može biti jako opasan?

kod vožnje preko mostova

kod vožnje na prijevojima

kod vožnje u naselju

kod vožnje preko nadvožnjaka

32.

Kada iznimno,sudionik prometne nesreče može napustiti mjesto nesreće?

radi uzimanja lijekova ili alkohola do 0,5 grama

radi obavještavanja policije o prometnoj nesreči

radi žurbe na željeno odredište

radi ukazivanja medicinske pomoči drugima, ili ako mu je sanom potrebna medicinska pomoč

33.

Zbog čega morate smanjiti brzinu vozila kad pada kiša?

zbog mogučnosti nastanka vodenog klina

zbog toga jer je po kiši put kočenja krači

zbog smanjene vidljivosti iz vozila

34.

Vozite u situaciji kao na slici. Na kojeg sudionika u prometu ste naišli?

Na pješaka

Na putnika

Na vozača

35.

Kako će postupiti siguran vozač u situaciji kao na slici?

prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti

povećati oprez i predviđati nailazak pješaka ispred autobusa

zvučnim znslom upozoriti pješake da požure

36.

Vozite cestom u situaciji kao na slici.Kako ćete postupiti?

ubzati i što brže proći tu dionice ceste

prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti

uključiti duga svjetla

37.

Što osobito smanjuje vozaču sposobnost uočavanja prometne situacije tijekom vožnje noću i situacije kao na slici

zasljepljenosti svjetlima vozila koja dolaze u susret

zasljepljenosti svjetlećim prometnim znakovima

zasljepljenosti pozicijskim svjetlima vozila koja voze ispred

38.

kako ćete postupiti tijekom vožnje ako dijete iznenada pretčava cestu u situaciji kao na slici?

naglo kočiti i zaustaviti vozilo

voziti povećanom brzinom

izbjeći nalet na dijete