Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 učilica 30.08.2021

1.

Kada je vozać motornog vozila dužan umjesto dugih svjetala za osvjetljenje ceste upotrijebiti kratka svjetla?

Prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozaće vozila koje mu dolazi u susret

Na prijevoju ceste

Dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolne ili povorke pješaka

Za vrijeme dok se kreće za drugim vozilom na takvoj udaljenosti i u takvom položaju da dugim svjetlima svog vozila zasljepljuje vozaća ispred sebe

2.

Vozać koji se namjerava kretati u natrag,dužan je:

Uvjerti se da kretanjem u natrag ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu

Ukljućiti na vozilu sve pokazivaće smijera

Kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao u naprijed

Ukljućiti samo desni pokazivać smijera

3.

Vozać koji je sudjelovao u prometnoj nesreći,do obavljanja oćevida nesmije:

Onezgodi obavijestiti zdravstvenu ustanovu

Uzimati alkoholna pića, opojne droge,niti lijekove na kojima je oznaćeno da se nesmiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje

4.

U promet na auto cestu nesmije se ukljućiti:

Vozilo koje vuće drugo neispravno vozilo

Motorno vozilo koje se nemože kretati brzinom većom od 60 km/h

Osobno vozilo koje vuće prikolicu za stanovanje

Motocikl s prikolicom

5.

Vozać nesmije vozilom pretjecati drugo vozilo:

Koje se približava pješaćkom prometu

Koje prelazi pješaćki prijelaz

Koje je stalo radi propuštanja pješaka na pješaćkom prijelazu

6.

Vozać koji se vozilom kreće kroz tunel nesmije:

Zaustavljati se i parkirati vozilo

Polukružno okretati

Vozilom se kretati u nazad

7.

Približavate se vozilom prijelazu ceste preko željeznićke pruge u razini, koji nije osiguran branicima i polubranicima.Kako ćete postupiti?

Zaustaviti se vozilom pred prijelazom,odnosno pred željeznićkom prugom

Prijeći preko željeznićke pruge tek onda kad se uvjeri da prugom ne nilazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po traćnicama

Upotrijebiti zvućni znak upozorenja i što brže prijeći preko pruge

Bez zaustavljanja nastaviti vožnju jer imamo prednost prolaska u odnosu na vozila koja se kreću po željeznićkoj pruzi

8.

Vozać vozila kojeg pretjeće drugo vozilo nesmije:

Povećati brzinu kretanja svog vozila

Smanjiti brzinu kretanja svoga vozila

Ukljućiti desni pokazivać smijera,radi skretanja u desno

Poćeri pretjecati drugo vozilo

9.

Upaljeno plavo rotacijsko svijetlo na policijskom vozilu koje je zaustavljeno na kolniku znaći za vozaće:

Da ubrzaju kretanje svog vozila

Da je zabranjen promet i da moraju polukružno okrenuti vozio

Da smanji brzinu svog vozila

Da po potrebi zaustave vozilo

10.

Na obilježenom pješaćkom prijelazu vozać ima obvezu zaustaviti vozilo i propustiti pješake i onda kada imaju namjeru prelaska preko ceste .Ta obaveza odnosi se na:

Djecu

Starije osobe

Nemoćne osobe

Osobe s invaliditetom

11.

Na kojoj udaljenosti od raskrižja nesmijemo parkirati ili zaustaviti vozilo?

3 m

4 m

5 m

15 m

12.

U naselju pri prelasku ceste pješak je obvezan prijeći cestu na obilježenom pješaćkom prijelazu ako od njega nije udaljen više od:metara

13.

Što ste dužni ućiniti nakon ovog prometnog znaka?

Dužni ste skinuti lance s pogonskih kotaća svoga vozila jer stvaraju preveliku buku pri kretanju

Da pogoski kotaći moraju imati ćavle

Dužni ste se kretati najmanjom brzinom od 40 km/h

Da nakon znaka, u zimskim uvjetima , na kotaćioma vozila mora biti propisana zimska oprema

14.

Što morate ućiniti kod ovog prometnog znaka?

Propustiti vozila na glavnoj cesti i po potrebi se zaustaviti

Obavezno zaustaviti vozilo

Zaustaviti se na mjestu preglednosti

Propustiti sva vozila na cesti s prednošću prolaska

15.

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

Na zonu u kojoj je ogranićena brzina kretanja na brzinu hoda pješaka

Na zonu u kojoj je ogranićeno parkiranje u vremenu od 30 minuta

Na zonu u kojoj je ogranićena najmanja brzina kretanja od 30 km/h

Na zonu u kojoj je ogranićena najveća brzina od 30 km/h

16.

Na što vam ukazuje ovaj prometni znak?

Na zabranu prometa u jednom smijeru

Na zabranu promea u oba smijera

Da se promet odvija iz suprotnog smijera

Na jednosmijernu ulicu

17.

Kako ćete postupitikod ovog prometnog znaka?

Ukljućiti desni pokazivać smijera

Ukljućiti lijevi pokazivać smijera

Voziti samo desno

Obavezno obilaženje s desne strane

18.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

Uz povećan oprez nastaviti sa vožnjom,imamo prednost prolaska pred vozilima iz suprotnog smijera

Obavezno zaustaviti,moram propustiti vozila iz suprotnog smijera

Vozim uz povećan oprez jer se krećem na cest s jednosmijernim prometom

po potrebi se zaustaviti

19.

Približavate se ovom raskrižju.Jeste li obavezni propustiti bicikl ili imate prednost prolaska?

imam prednost prolaska pred biciklom

Ako treba svoju prednost ustupit ću bicikisti jer njime upravlja dijete(ne poznaje prometne propise ili ih ne primjenjuje)

20.

>>Približavate se ovome raskrižju.Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Imam prednost prolaska i prvi prolazim raskrižjem

Prolazim zadnji kroz raskrižje

Propuštam motocikl s desne strane,a vozim prije vozila iz suprotnog smijera

21.

*Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Propustiti vozlo iz suprotnog smijera

Voziti prije vozila iz suprotnog smijera

22.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Voziti poslije crvenog vozila

Proći raskrižjem nakon prolaska obaju vozila na raskrižju

Prvi proći kroz raskrižje

23.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

propustiti autobus i motocikl

vozim prvi kroz raskrižje

vozim zadnji kroz raskrižje

voziti prije vozila s lijeve strane

24.

Je li dopušteno pretjecanje u situaciji kao na slici?

dopušteno je pretjecanja

nije dopušteno pretjecanje

dopušteno je pretjecanje samo teretnih automobila i autobusa

25.

kako vozač treba postupiti u situaciji kao na slici?

nakon 200 m od znaka obavezno zaustaviti vozilo

nakon 200 m od znaka propustiti vozilo, ako, nailaze cestom s prednošću prolaska

nakon prolaska znaka držati razmak od 200 m

26.

Kako vozač treba postupiti u situaciji kao na slici?

na području grada Samobora voziti brzinom do 50 km/h

na području grada Samobora voziti brzinom od 50 km/h do 80 km/h

voziti brzinom 50 km/h samo do prvog raskrižja

27.

Zbog koje opasnosti je ograničenje brzine 100 km/h u situaciji kao na slici?

zbog opasnosti od iznenadne kiše

zbog opasnosti od iznenadne poledice

zbog opasnosti od neravnog kolnika

28.

Približavate se raskrižju na kojem stoji policajac u situaciji kao na slici.Što znači znak što ga službenik daje?

zabranu prolaska vozilima koja dolaze u smjeru prsa i leđa

dopušten prolazak vozilima koja dolaze s njegovih bočnih strana

dopušten prolazak vozilima koja dolaze u smjeru leđa i prsa

29.

Kako ćete postupiti približavajući se vozilom pol. službeniku u situaciji kao na slici?

obavezno zaustaviti vozilo

ubrzati i što prije proći

pratiti znak policijskog službenika

30.

Izlazeći iz autobusa osobe prelaze preko prometne trake kojom se vozilo kreče.Kako vozač treba postupiti u situaciji kao na slici?

povećati oprez

zaustaviti vozilo i propustiti osobe

zvučnim znakom upozoriti osobe da brže prelaze preko prometne trake

31.

Namjeravate se vozilom uključiti u promet u situaciji kao na slici.Kako čete postupiti?

uključiti odgovarajući pokazivač smjera

uključiti se prije vozila koje dolazi s moje lijeve strane

propustiti pješake ako prolaze preko pješačkog prijelaza

32.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici,prema autobusu koji se uključuje sa stajališta u promet?

omogućiti uključivanje autobusa u promet

upotrijebiti zvučni znak upozorenja i povećati brzinu

obići autobus i nastaviti vožnju

33.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju

voziti prije vozila iz suprotnog smjera

propustiti vozilo iz suprotnog smjera

34.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

upotrijebiti zvučni znak upozoranja

ubrzati i što prije proći pokraj djece

usporiti i prema potrebi zaustaviti vozilo

35.

Kojom brzinom je dopušteno voziti nakon znaka u situaciji kao na slici?

brzinom do 40 km/h kroz cijelo naselje

brzinom do 40 km/h do prvog raskrižja

brzinom do 40 km/h do izlaska iz područja zone

36.

Vozite automobil prometnom trakom u situaciji kao na slici.Smijete li koristiti prometnu traku označenu žutom bojom?

ne smijem

smijem

smijem ,ako nema vozila javnog prijevoza putnika

37.

Kako ćete u naselju voziti u koloni vozila?

brzinom kojom se kreće kolona

na potrebnom razmaku između vozila

s uključenim svim pokazivačima smjera

38.

Kako vozač treba voziti u koloni cestom izvan naselja u situaciji kao na slici?

na potrebnom razmaku

uključiti sve pokazivače smjera

približno jednakom brzinom kao i druga vozila