Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 učilica 01.09.2021

1.

Vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i vozać daje takav znak da se sa sigurnošću može zakljućiti da to vozilo skreće u lijevo mora se pretjecati:

S desne strane

S lijeve strane

S lijeve strane krećući se brzinom manjom od 50 km/h

2.

Vozać nesmije presijecati u prometu na cesti:

Kolonu dijece

Kolonu vojmika

Pogrebnu kolonu

3.

Vozać nesmije parkirati vozilo:

Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željeznićke ili tramvajske prugeu istoj razini i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza

Na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog prijevoza

Izvan kolnika

4.

Vozać vozila koji se kreće pokraj vozila javnog prijevoza putnika zaustavljenom na stajalištu mora se kretati:

Smanjenom brzinom

Uz povećan oprez tako da ne ugrožava putnike koji ulaze i izlaze iz vozila javnog prijevoza

povećanom brzinom

Tako da u svakom trenutku može zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su nesmotreno kroćili na kolnik

5.

U prometu na cesti za vrijeme vožnje po magli vozać je dužan:

Ukljućiti kratka svijetla i svijetla za maglu(ako ih vozilo ima)

Smanjiti brzinu kretanja

Pogled usmjeriti na desni rub kolnika i odustati od pretjecanja

Povećati razmak i pozorno pratiti signalizaciju vozila ispred

6.

Prometnu kulturu vozać stjeće:

Odgojem

Obrazovanjem i osposobljavanjem

Usvajanjem pozitivih stavova za primjenu defenzivne vožnje

U društvu

7.

Kako ćete postupiti u želji da zaustavite svoje vozilo uz desni rub kolnika na cesti u naselju?

Uvjeriti se da tu radnju mogu obaviti na siguran naćin (provjerom u ogledala i mrtvog kuta vozila)

Ukljućiti desni pokazivać smijera

Ukljućiti lijevi pokazivać smijera

Vozaće koji se kreću iz vas ukljućivanjem stop svjetala(Koćenjem radnom koćnicom)upozoriti o namjeri zaustavljanja vozila

8.

Na čemu se mora temeljiti ponašanje sudionika u prometu?

na međusobnom uvažavanju

na agresivnom ponašanju

na partnerskom odnosu

9.

Tko mora najaviti promjenu smijera vožnje?

Vozać vozila s desne strane

Ja

10.

Gdje je zabranjeno polukružno okretanje?

Gdje je to zabranjeno prometnim znakom

Na auto cesti, na cesti namjenjenoj iskljućivo za promet mot. vozila i brzoj cest

U tunelu

Na cesti s jednosmijernom prometom

Na uskim i nepreglednim mjestima

11.

Što morate izbjegavati pri vožnji kroz zavoj?

Voziti prevelikom brzinom

Opreznu vožnju

Nagle pokrete upravljaćem

Naglo koćenje

12.

Što je obavezan ućiniti vozać ako namjerava voziti unatrag?

Provjeriti prometne uvjete iza vozila

Ukljućiti samo desni pokazivać smijera

Uvjeriti se da neugrožava druge sudionike

Ukljućiti sve pokazivaće smijera

Voziti samo na kratkom dijelu ceste

13.

što označuje ovaj prometni znak?

raskrižje cesta iste važnosti

opasno mjesto na cesti

zabranu vožnje cestom

14.

Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

opasnu uzbrdicu 600 m nakon znaka

opasni nizbrdicu 600 m nakon znaka

opasnu nizbrdicu u duljini 600 m od znaka

15.

Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

dionicu ceste 600 metara nakon znaka na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada

dionicu ceste u duljini 600 m od znaka na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada

dionicu ceste u duljini 600 m od znaka na kojoj postoji opasnost od prštanja kamenja

16.

Što treba izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

naglo kočenje ako je na cesti neočekivana poledica

sporu vožnju ako je na cesti neočekivana poledica

naglo okretanje upravljača ako je na cesti neočekivana poledica

17.

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka?

voziti povećanom brzinom

očekivati kretanje pješaka cestom

smanjiti brzinu ako se pješaci kreću cestom

18.

Koji prometni znak označuje sklizak kolnik? Upišite znaku odgovor 1,2ili 3:

1

2

3

19.

Kakoćete postupiti u situaciji kao na slici?

Voziti prvi kroz raskrižje

Propustiti vozilo iz suprotnog smijera

Voziti prije crvenog vozila

Voziti zadnji raskrižjem

20.

Približavate se raskrižju.Kako ćete postupiti

Propustiti autobus

Voziti prije autobusa

Propustiti crveno vozilo

Zbog toga što se prometom upravlja semaforom

21.

*kako ćete postupiti kao u situaciji na slici?

Puštam vozilo iz suprotnog smijera, a vozim prije crvenog vozila

Zadnji prolazom kroz raskrižje

Prolazim prvi kroz raskrižje

22.

**Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Prolazim kroz raskrižje poslije crvenog a prije plavog

Prolazim prvi kroz raskrižje

Prolazim zadnji kroz raskrižje

23.

Kako vozač treba postupiti kada namjerava pretjecati na cesti izvan naselja?

utvrditi postoji li dovoljno prostora za pretjecanje

utvrditi ima li dovoljno goriva u spremniku

procijeniti kojom brzinom vozi vozilo ispred

24.

Vozite u situaciji kao na slici.Prema čemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja vozila?

prema vidljivosti i preglednosti

prema ograničenju brzine na prometnom znaku

prema maksimalnom broju okretaja motora

25.

Vozite u koloni uza bijelog vozila u situaciji kao na slici.Smijete li pretjecati?

smijem pretjecati,ali jedno po jedno vozilo

ne smijem pretjecati

smijem pretjecati,ali sva vozila istodobno

26.

*Što vozaču omogućuje prepoznavanje i izbjegavanje mogućih opasnih situacija tijekom vožnje?

vožnja sa smanjenom pozornošću

vožnja maksimalno dopuštenom brzinom

pravodobno uočavanje prometne situacije

27.

*Pomoću čega vozač procjenjuje brzinu svog vozila?

pomoću brzinomjera u vozilu

pomoću vizualnih i slušnih informacija

pomoću kretanja drugih vozila

28.

*Što mora učiniti vozač prije započinjanja neke radnje vozilom u prometu?

uvjeriti se da radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu

uvjeriti se da radnju može obaviti uz što manji razmak između vozila

29.

Kolika je najmanja dopuštena dubina utora guma? (milimetri)

1.4mm

1.6mm

1.7mm

30.

Koja su bitna obilježja vožnje u gradu?

mala količina ispušnih plinova od vozila

velik broj prometnih znakova

različita struktura vozila

31.

Kako vozač, u situaciji kao na slici, može skrenuti udesno?

vozeći prometnom trakom uz desni rub kolnika

prestrojavanjem u srednju prometnu traku i iz nje obaviti skretanje

prestrojavanjem u krajnju lijevu prometnu traku i iz nje obaviti skretanje

32.

*Što karakterizira vožnju izvan naselja?

vožnja u kolonama i brojna pretjecanja

brojna i različita raskrižja

veće brzine vožnje

33.

Koji su najčešći razlozi događanja prometnih nesreća nalijetanjem na vozilo koje na cesti usporava i skreće?

pogrešna procjena brzine vozila koje usporava

vožnja na premalom razmaku iza vozila

vožnja na prevelikom razmaku iza vozila

34.

*Što je dužan učiniti vozač vozila koje se krede brzinom manjom od najveće dopuštene na cesti ili dijelu ceste, pa se zbog toga iza njega stvori kolona vozila?

gledati kako ga vozila pretječu

na prvom pogodnom mjestu isključiti se iz prometa i propustiti kolonu

vozila što dulje voziti sporo, kako bi se stvorila veća

35.

*Na kojim se mjestima u prometu na cesti izvan naselja vozač ne smije vozilom zaustaviti?

na mjestima gdje bi položajem svoga vozila ugrožavao odvijanje prometa

na mjestima gdje bi položajem svoga vozila ometao odvijanje prometa

na mjestima gdje bi položajem svoga vozila poboljšao sigurnost prometa

36.

Koji su najčešći uzroci događanja prometnih nesreća?

nedostatno vozačko iskustvo

vožnja neprilagođenom brzinom

vožnja pod utjecajem alkohola i droge

vožnja brzinom prilagođenom uvjetima vožnje