Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 učilica12.09.2021

1.

*Što je kolnička traka?

uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili više

prometnih traka obilježeni ili neobilježeni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda vozila u jednom smjeru

2.

Vozite se u situaciji kao na slici. Na kojeg sudionika prometa ste naišli?

pješaka

putnika

goniča

3.

*Koji je preduvjet za sigurno ponašanje sudionika u prometu?

međusobno poštovanje

agresivno ponašanje

. prometni odgoj i prometna

4.

*Kojom se cestom krede vozilo u situaciji kao na slici?

brzom cestom

autocestom

cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila

5.

*Kako se u prometu na cesti čitaju prometni znakovi?

u smjeru vožnje odozdo prema gore

u smjeru vožnje odozgo prema dolje

slijeva udesno

6.

*Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici prije nailaska vlaka?

nastaviti vožnju između polubranika

zaustaviti vozilo i čekati da se polubranici dignu

7.

*Kako se vozač može uvjeriti da može započeti neku radnju vozilom?

okretanjem vozila

pogledom ispred vozila i preko ramena

pogledom u unutarnje zrcalo

8.

*Vozite cestom desnom prometnom trakom u situaciji kao na slici. Što ne smijete činiti svojim vozilom?

voziti lijevom prometnom trakom u smjeru vožnje

kretati se vozilom unatrag

prelaziti središnju udvojenu uzdužnu putnu crtu

9.

* Zašto se vozač mora približavati raskrižju s povećanim oprezom?

kako bi što brže prošao kroz raskrižje

kako bi uočio prometne znakove

kako bi sigurno prošao raskrižjem

10.

*Što se ne smije činiti vozilom na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

polukružno okretati vozilo

pretjecati druga vozila

zaustavljati i parkirati vozilo osim na površinama posebno uređenim za to

vozilom prelaziti iz trake u traku(slalom vožnja

11.

Što se smatra prekidom kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute osim prekida koji se čini da bi se postupilo po prometnom znaku ili pravilu?

zaustavljanje vozila

parkiranje vozila

12.

*U koju kategoriju vozila pripada crveno vozilo na slici?

u B+E kategoriju vozila

u B kategoriju vozila

u F kategoriju vozila

13.

>Koji prometni znak označuje obvezan smjer vožnje?

1

2

3

14.

>Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

da se cesta s prednošću prolaska proteže ulijevo

na obavezno skretanje udesno

da se cesta s prednošću prolaska proteže udesno

15.

>Što za vozača znači istovremeno upaljeno crveno i žuto svjetlo na semaforu?

slobodan prolazak

zabranu prolaska

skori prestanak zabrane prolaska

16.

>Što označuje rubna crta na kolniku u situaciji kao na slici?

prometnu traku

kolničku traku

rub vozne površine kolnika

17.

>Što se na cesti označuje pločom kao na slici?

zapreka na cesti

bočne smetnje na cesti

zavoj na cesti

18.

>Što znači jedan zvižduk zviždaljkom koji daje policijski službenik?

poziv sudionicima u prometu da obrate pozornost na policijskog službenika koji de izraziti određeni zahtjev

upozorenje da je određeni sudionik u prometu postupio protivno zahtjevu policijskog službenika

upozorenje određenom sudioniku u prometu na povedanje brzine kretanja

19.

>Vozeći cestom naiđete na mjesto obilježeno ovim prometnim znakom.Kako dete postupiti?

ako nema pješaka,pažljivo nastaviti vožnju

ako ima pješaka,stati i propustiti pješake

ako je pješak tek stupio na kolnik,obići ga na sigurnom razmaku

20.

*Kako ćete postupiti ako je na semaforu upaljeno žuto trepteće svjetlo?

propustiti motocikl i voziti prije autobusa

2. voziti prvi kroz raskrižje

voziti zadnji kroz raskrižje

21.

*Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

voziti prvi kroz raskrižje

voziti zadnji kroz raskrižje

voziti kroz raskrižje nakon što propustite motocikl

22.

*Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

propustiti vozilo iz suprotnog smjera

voziti prije vozila iz suprotnog smjera

voziti prije vozila ako nailazi s desne strane

23.

*Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera?

zbog toga što zadržava smjer kretanja

zbog toga što nailazi s glavne ceste

zbog toga što vozilom skrećete ulijevo

24.

xVozite cestom izvan naselja. Što ste dužni učiniti u slučaju neispravnosti na vozilu?

pomaknuti vozilo što bliže desnom rubu kolnika

. postaviti sigurnosni trokut iza vozila na razmaku od najmanje 100 m

uključiti sve pokazivače smjera

25.

xVozite u situaciji kao na slici.Što smijete vozilom činiti,a u skladu s prometnim znakovima,prometnim svjetlima i oznakama na kolniku?

skretati udesno na raskrižju

promijeniti prometnu traku

proći raskrižjem ravno

26.

xKako se vozač mora ponašati tijekom vožnje u koloni,u situaciji kao na slici?

predviđati što se može dogoditi

održavati potreban razmak između vozila

stalno koristiti zvučni znak upozorenja

27.

xKojom se najvećom dopuštenom brzinom smije voziti cestom izvan naselja,u situaciji kao na slici?

70 km na sat

90 km na sat

100 km na sat

28.

xGdje se najčešće stvaraju kolone vozila na cestama izvan naselja?

na ravnim i preglednim dionicama ceste

u blizini velikih gradova

na uzdužnom nagibu i na dionicama gdje se izvode radovi

29.

xŠto vozač mora procijeniti pri planiranju pretjecanja u situaciji kao na slici?

ugrožava li vozila iz suprotnog smjera

je li pretjecanje dopušteno

zaustavni put vozila koje pretječe

30.

xPretječete noću vozilo koje vozi s upaljenim kratkim svjetlima za osvjetljenje ceste.Kako dete postupiti?

pretjecanje se započinje s upaljenim dugim svjetlima

. kad se dođe usporedno s vozilom,uključuju se duga svjetla

voziti iza njega s upaljenim kratkim svjetlima

31.

xKoje opasnosti su mogude u situaciji kao na slici ako prevelikom brzinom vozila uđete u zavoj?

moguć je aquaplaning

moguće je slijetanje vozila s ceste

moguće je klizanje i zanošenje vozila

32.

xKako se vozač treba ponašati na skliskom kolniku?

ne smije naglo okretati upravljač i naglo kočiti

ne smije naglo puštati papučicu spojke i naglo dodavati snagu motora

ne smije mijenjati u nižu brzinu

33.

xKoji je vozač dužan zaustaviti svoje vozilo i omogućiti mimoilaženje na cesti s velikim uzdužnim nagibom?

vozač vozila koji se krede niz nagib

vozač vozila koji se krede uz nagib

34.

xNa kojim mjestima na kolniku na kojemu se promet odvija u oba smjera,a koji ima po jednu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru,vozač ne smije pretjecati drugo vozilo?

u tunelu

na mostu

. ispred vrha prijevoja ceste

35.

xKada je vozač dužan obilježiti svoje vozilo posebnim znakom za označavanje vozila zaustavljenog na kolniku (sigurnosni trokut).

kada je bio prisiljen vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste gdje je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje

kad je zaustavljen na nogostupu ili mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom

kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na mjestu gdje ga vozači vozila koja nailaze ne mogu ili teško mogu pravodobno uočiti

36.

xU koliko smjerova se odvija promet u tunelu,u situaciji kao na slici?

u jednom smjeru

u dva smjera

37.

xŠto označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici?

rezervu goriva

grešku u radu motora

predgrijavanje dizelskog motora

38.

xKoja je uloga uređaja za zaustavljanje na motornom vozilu?

osigurati vozaču lako i sigurno mijenjanje smjera vožnje

osigurati vozaču brzo i sigurno zaustavljanje vozila

osigurati vozaču mogudnost ostavljanja vozila u nepokretnom položaju na cesti uz nagib