Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 učilica 121.09.2021

1.

*Što znači kulturno se ponašati u prometu?

ponašati se u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima

ponašati se tako da uvijek koristimo svoje pravo u prometu

ponašati se tako da uvažavamo i poštujemo druge sudionike prometa

2.

*O čemu morate tijekom vožnje voditi računa u situaciji kao na slici?

produljenom vremenu reagiranja

razmaku od vozila ispred

brzini vožnje

3.

*Na što sudionike u prometu upozoravaju znakovi opasnosti?

na ograničenja koja se odnose na cestu ili dio ceste kojom vozač vozi

na opasnost koja prijeti vozaču na cesti ili na dijelu ceste kojom vozi

na prirodu opasnosti koja prijeti vozaču na cesti ili na dijelu ceste kojom vozi

4.

*Kako je vozač dužan obavijestiti druge sudionike u prometu o svojim namjerama?

jasnim i pravodobnim upozorenjem dajući im znak pomoću pokazivača smjera

naizmjeničnim davanjem zvučnog signala ne treba ih obavješćivati davajući znak

5.

*Što mora poduzeti vozač vozila prije skretanja?

pravilno se prestrojiti

povećati brzinu vozila

predvidjeti ponašanje drugih sudionika u prometu

6.

*Smijete li započeti pretjecanje teretnog automobila u situaciji kao na slici?

ne smijete, jer to nije dopušteno oznakama na kolniku

smijete nakon što osobni automobil obavi pretjecanje

7.

*Što je prometna traka za ubrzavanje?

dio kolnika namijenjen za uključivanje vozila u prometni tok sa sporedne ceste

dio kolnika namijenjen isključivo za pretjecanje

8.

*Koja vozila pripadaju B kategoriji?

osobni automobili

motokultivatori

. traktori

9.

Kako će postupiti kulturan vozač u situaciji kao na slici?

ubrzati i prijeći u lijevu prometnu traku

zvučnim znakom upozoriti pješake da požure

stati i omogućiti pješacima siguran prelazak kolnika

10.

*Kojim postupcima vozač može utjecati na produljenje zaustavnog puta vozila?

ako vozi pod utjecajem alkohola

ako vozi smanjenom brzinom

ako nije koncentriran na vožnju

11.

*Koja je svrha dopunskih ploča?

pobliže odrediti značenje prometnog znaka

najaviti udaljenost do sljedećega prometnog znaka

12.

*Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom bojom?

kolničke trake

oznake mjesta na kojima je zabranjeno parkiranje

naprave za smirivanje prometa

13.

>Kako ćete postupiti nakon ovoga prometnog znaka?

što većom brzinom prodi kraj biciklista ako nailaze

povećati pozornost

biti pripravan na zaustavljanje ako biciklisti nailaze

14.

>Što se mora učiniti pri nailasku na ovaj prometni znak?

obvezno zaustaviti vozilo

propustiti vozila ako nailaze cestom s prednošdu prolaska

obvezno se zaustaviti samo ako nailaze vozila cestom s prednošdu prolaska

15.

>Na što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?

na zonu u kojoj je preporučena brzina vožnje 30 km na sat

na zonu u kojoj vozila moraju voziti brzinom vedom od 30 km na sat

na zonu u kojoj je ograničena brzina vožnje 30 km na sat

16.

>Što za vozača znači žuto svjetlo na semaforu upaljeno samostalno?

u pravilu zabranu prolaska

slobodan prolazak

isključen semafor

17.

>Što se na cesti označuje pločom kao na slici?

oštar zavoj na cesti

obilazak prometnog otoka na cesti

bočne smetnje na cesti

18.

>Vozilo na cesti ispred vašeg vozila,u situaciji kao na slici,zaustavilo se.Kako ćete postupiti?

obići vozilo ispred s lijeve strane

stati iza vozila i sačekati da napusti raskrižje

zvučnim znakom ga upozoriti da nastavi vožnju

19.

>Smije li se zaustavljati ili parkirati vozilo na mjestima u situaciji kao na slici osim vozila osoba s invaliditetom?

smije

ne smije

20.

*Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

voziti prvi kroz raskrižje

propustiti osobni automobil

voziti zadnji kroz raskrižje

21.

*Zbog čega ste u situaciji kada je na semaforu upaljeno žuto trepteće svjetlo, kao na slici, dužni propustiti motocikl?

zbog toga što nailazi s moje desne strane

zbog toga što se krede cestom s prednošću prolaska

zbog toga što vozilom nailazite na sporednu cestu

22.

*Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti crveni automobil?

zbog toga što nailazi s desne strane

zbog toga što se krede cestom s prednošću prolaska

zbog toga što se nalazite na sporednoj cesti

23.

> Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

voziti prije vozila koje nailazi iz suprotnog smjera

obvezno zaustaviti vozilo

propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera

24.

xKada se vuča obavlja pomodu užeta, koliki mora biti razmak između vučnog i vučenog vozila?

manje od 3 metra

. 3 do 5 metara

više od 5 metara

25.

xNa kojoj se udaljenosti iza zaustavljene kolone vozila postavljaju dva sigurnosna trokuta, jedan pokraj drugog?

26.

xKojom se najvedom brzinom smije voziti cestom izvan naselja,u situaciji kao na slici?

70 km na sat

80 km na sat

90 km na sat

27.

xKada se češće stvaraju kolone vozila na cestama izvan naselja?

tijekom sezone godišnjih odmora

tijekom nadolazedih blagdana

u slučaju prometne nesrede na cesti

28.

xO čemu ovisi duljina puta pretjecanja?

brzini reagiranja vozača

duljini vozila koje se pretječe

brzini vožnje kojom se pretječe

29.

xKoje opasnosti možete predvidjeti za vožnje uzbrdicom?

pregrijavanje motora

dulje vrijeme reagiranja vozača

kradi zaustavni put

30.

xKako ćete postupiti tijekom vožnje u situaciji kao na slici?

na potrebnom razmaku zaustaviti vozilo

uključiti sve pokazivače smjera

odmah obavijestiti vatrogasnu službu

31.

xKoje opasnosti su mogude tijekom vožnje cestom zbog kolotraga na kolniku?

. pojava vodenog klina i skijanja na vodi

zanošenje vozila i gubljenje upravljivosti

dulji put kočenja

32.

xx.Koje de se vozilo kretati unatrag kad se jedno od vozila koja se mimoilaze na velikom uzdužnom nagibu mora kretati unatrag?

svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo

vozilo koje se susrelo s vozilom niže kategorije

vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije

33.

xxŠto je dužan učiniti vozač koji pretječe drugo vozilo?

održavati potreban bočni razmak od vozila koje pretječe

voziti što bliže vozilu koje pretječe

pretjecati tako da ga ne ometa niti ugrožava

34.

xxŠto vozač mora učiniti ako je zaustavio vozilo na kolniku i obilježio ga posebnim znakom za označivanje zaustavljenog vozila na kolniku(sigurnosni trokut)?

uključiti svjetla za označivanje vozila

uključiti desni pokazivač smjera

uključiti sve pokazivače smjera

35.

xxŠto označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici?

katalizator

grešku u radu motora

. predgrijavanje dizelskog motora

36.

xx.Koja je uloga radne kočnice na motornom vozilu?

omogućiti vozaču zaustavljanje vozila na brz i učinkovit način bez obzira na nagib ceste

omogućiti vozaču osiguranje vozila ostavljenog na cesti s uzdužnim nagibom

omogućiti vozaču zaustavljanje vozila na brz i učinkovit način bez obzira na brzinu

37.

xxSmije li se vozilo koje vuče drugo neispravno vozilo uključiti u promet na autocestu?

smije

ne smije

smije ako se vučno vozilo može kretati brzinom vedom od 80 km/h

38.

xxPo čemu dete prepoznati da je na cesti zaustavljena kolona vozila?

po postavljenom jednom sigurnosnom trokutu

po postavljenim dvama sigurnosnima trokutima jedan pokraj drugog

po postavljenim dvama sigurnosnim trokutima jedan ispred drugog