Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 Prednost prolaska 60 pitanja

1.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

voziti prije crvenog automobila

voziti prvi kroz raskrižje

propustiti automobil iz suprotnog smjera

voziti zadnji kroz raskrižje

2.

Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

voziti prije motocikla

voziti zadnji kroz raskrižje

voziti prije crvenog automobila

3.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

propustiti crevni automobil sa lijeve strane

imam prednost prolaska pred vozilom koje dolazi sa lijeve strane

4.

>>Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

propusiti autobus

voziti prije autobusa

propustiti crveni automobil

voziti prije crvenog automobila

5.

>Približavate se ovom raskižju. Na semaforu je upaljeno žuto treptavo svjetlo. Kako ćete postupiti?

propusiti motocikl koji dolazi s desne strane

propusiti autobus

voziti prije autobusa

voziti prvi kroz raskrižje

6.

Upravljate crnim automobilom.Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

Propustiti crveni automobil

Voziti prije crvenog automobila

7.

Vozite iz bijelog vozila.kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Voziti kroz raskrižje uz povećanu pozornost.

Zaustaviti se jer imam zabranu prolaska

8.

Vozite crveni automobil.kako ćete postupiti?

Povećati oprez

Propustiti crno vozilo

Voziti prije crnog vozila

9.

Vozite crno vozilo kroz raskrižje.kako ćete postupiti?

Povećati pozornost

Voziti prije crvenog vozila koji skreće u lijevo

propustiti crveno vozilo

10.

Približavate se ovome raskrižju.Jeste li obavezni propustiti vozilo ili imate prednost prolaska?

Imam prednost prolaska pred vozilom s desne strane

Obavezan sam propustiti vozilo koje dolazi s desne strane

11.

>>Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

Propustiti oba vozila

Voziti zadnji kroz rasktižje

Voziti prvi kroz raskrižje

Voziti drugi kroz raskrižje

12.

Upravljate vozilom kao na slici. kako ćete postupiti u raskrižju?

Prvi ću proći kroz raskrižje

Propustit ću oba vozila pa ću onda proći kroz raskrižje

Propustit ću zeleno vozilo a proći prije sivog

13.

>>Približavate se ovome raskrižju.Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Imam prednost prolaska i prvi prolazim raskrižjem

Prolazim zadnji kroz raskrižje

Propuštam motocikl s desne strane,a vozim prije vozila iz suprotnog smijera

14.

*Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Propustiti vozlo iz suprotnog smijera

Voziti prije vozila iz suprotnog smijera

15.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Voziti poslije crvenog vozila

Proći raskrižjem nakon prolaska obaju vozila na raskrižju

Prvi proći kroz raskrižje

16.

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

propustiti autobus i motocikl

vozim prvi kroz raskrižje

vozim zadnji kroz raskrižje

voziti prije vozila s lijeve strane

17.

Kakoćete postupiti u situaciji kao na slici?

Voziti prvi kroz raskrižje

Propustiti vozilo iz suprotnog smijera

Voziti prije crvenog vozila

Voziti zadnji raskrižjem

18.

Približavate se raskrižju.Kako ćete postupiti

Propustiti autobus

Voziti prije autobusa

Propustiti crveno vozilo

Zbog toga što se prometom upravlja semaforom

19.

*kako ćete postupiti kao u situaciji na slici?

Puštam vozilo iz suprotnog smijera, a vozim prije crvenog vozila

Zadnji prolazom kroz raskrižje

Prolazim prvi kroz raskrižje

20.

**Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

Prolazim kroz raskrižje poslije crvenog a prije plavog

Prolazim prvi kroz raskrižje

Prolazim zadnji kroz raskrižje

21.

Približavate se raskrižju.kako ćete postupiti usituaciji kao na slici?(makadam)

Prolazim prvi kroz raskrižje

Propuštam crveno vozilo i zatim prolazim

O prolasku se dogovoriti

22.

Približavate se raskrižju.Nasemaforu je ukljućeno žuto trepčuće svijetlo.Kako ćete postupiti?

Propustiti motocikl koji dolazi s desne strane

Voziti zadnji kroz raskrižje

Voziti prije autobusa

Voziti prvi kroz raskrižje

23.

Na semaforu je ukljućeno crveno svjetlo i dopunska strelica za desno.Kako ćete postupiti?

Obavezno stati i ćekati zeleno svijetlo

Propustiti vozilo koje dolazi s lijeve strane

Uz povećan oprez voziti u smijeru koji pokezuje dopunska strelica

Saćekati da raskrižjem prođu sva vozila

24.

Na semaforu je ukljućeno žuto trepčuće svijetlo.Kako ćete postupiti?

Obavezno zaustaviti vozilo i propustitivozilo koje dolazi s lijeve strane

Voziti prije teretnog vozila

Voziti zadnji kroz raskrižje jer sam na sporednoj cesti

Vozim prvi kroz raskrižje

25.

Približavate se raskrižju . Kako ćete postupiti?

Vozim kroz raskrižje poslije motocikla

Vozim prvi kroz raskrižje

Propustiti vozila na cesti sa suvremenim kolnićkim zastorom

Voziti zadnji kroz raskrižje

26.

>Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

Vozilti prvi kroz raskrižje

Propustiti crveno vozilo

27.

Kako ćete postupiti?

Voziti prije osobnog vozila

Propustiti osobno vozilo

28.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

voziti zadnji kroz raskrižje

propustiti motocikl jer ima prednost prolaska

voziti prije motocikla

voziti prije automobila iz suprotnog smijera

29.

>Približavate se ovom raskrižju.kako čete postupiti?

propustiti motocikl

propustiti bus

voziti prije busa

30.

Kako čete postupiti u ovoj situaciji?

voziti prvi kroz raskrižje

voziti drugi kroz raskrižje

voziti zadnji kroz raskrižje

31.

Približavate es ovom raskrižju.Kako čete postupiti?

propustiti motocikl

propustiti autobus

voziti prije autobusa

prvi voziti raskrižjem

32.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

propustiti osobno vozilo

voziti prije osobnog vozila

33.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

obavezno zaustaviti vozilo

propustiti osobni automobil

prvi prolazim raskrižjem

34.

Kako ćete postupiti?

voziti prvi raskrižjem

propustiti vozila na glavnoj cesti

voziti zaddnji kroz raskrižje

35.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

propustiit vozilo iz suprotnog smijera

voziti prije vozila s lijeve strane

prvi ču voziti raskrižjem

36.

Kako ćete postupiti?

voziti drugi kroz raskrižje

voziti prvi kroz raskrižje

voziti zadnji kroz raskrižje

37.

Kako ćete postupiti?

propustiti bicikl s lijeve strane

voziti prije bicikla s lijeve strane

38.

kako ćete postupiti?

voziti prije vozila iz suprotnog smijera

propustiti vozilo iz suprotnog smijera

39.

>Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

propustiti oba vozila

voziti prvi raskrižjem

voziti zadnji raskrižjem

40.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

voziti prvi jer sam na glavnoj cesti

propustiti vozila na glavnoj cesti

propustiti plavo vozilo

voziti prije plavog vozila

41.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

propustiti osobno vozilo

voziti prije motocikla

propustiti motocikl

42.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji

voziti prije tramvaja

propustiti tramvaj

o prolasku se dogovoriti

43.

Približavate se ovom prijelazu ceste preko treamvajske pruge.Jeste li obavezni propustiti tramvaj ili imate prednost prolaska?

imam prednost prolaska

obavezan sam propustiti tramvaj

44.

Na ovom raskrižju skrećete u lijevo. Kako ćete postupiti?

voziti prvi raskrižjem

približiti se sredini raskrižja

propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smijera

45.

Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

prolazim prvi jer vozim ravno

propustiti tramvaj koji skreće u lijevo

propustiti pješake koji prelaze preko pješačkog prijelaza

46.

Na ovom raskrižju želite skrenuti ulijevo.Na semaforu je uključeno žuto treptavo svjetlo.Kako ćete postupiti?

voziti prvi raskrižjem

propustiti tramvaj

približiti se sredini raskrižja

47.

Kako ćete postupiti?

propustiti vozilo koje mi dolazi s lijeve strane

voziti prije vozila s lijeve strane

48.

Kako ćete poistupiti?

propustiti vozilo koje mi dolazi s lijeve strane

voziti prije vozila koje mi dolazi s lijeve strane

49.

Na ovom raskrižju želite skrenuti u desno.Kako ćete postupiti?

voziti prvi raskrižjem

obratiti pozornost na bicikl

propustiti bicikl

50.

Na raskrižju želite skrenuti u desno.Jeste li obavezni propustiti bicikl ili imate prednost prolaska?

imam prednost prolaska pred biciklom

moram propustiti bicikl

51.

Na raskrižju namjeravate skrenuti u lijevo.Kako ćete postupiti?

voziti prije bicikla

propustiti bicikl

52.

Kako ćete postupiti?

obratiti pozornost na bicikl

propustiti bicikl

voziti prvi raskrižjem

53.

Na ovom raskrižju želite skrenuti ulijevo.Kako ćtet postupiti?

obratiti pozornost na bicikl i osobno vozilo

propustiti bicikl i osobno vozilo vozilo

voziti prije osobnog vozila

voziti prije bicikla

54.

Kako ćete postupiti?

voziti prije teretnog vozila

propustiti teretno vozilo

55.

Na semaforu je ukljućeno žuto treptavo svjetlo.Kako ćete postupiti?

propustiti autobus

voziti prije motocikla koji dolazi s desne strane

voziti prvi raskrižjem

56.

Približavate se raskrižju kao na slici.Što ćete učiniti?

smanjiti brzinu vožnje

povećati oprez

prema potrebi zaustvaviti vozilo na vidnom polju

nakon propuštanja vozila nastaviti vožnju

57.

Približavate se raskrižju kao na slici.Kako ćete postupiti?

povećati oprez

nastaviti vožnju jer imate prednost prolaska