Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 temeljna pitanja II 176 pitanja

1.

Što je parkiranje?

prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, uključujući i prekid koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom

prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom

prekid kretanja vozila u trajanju do 3 minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom

2.

Koja svjetla, u pravilu, vozač vozila na motorni pogon upotrebljava za osvjetljenje ceste?

kratka svjetla

duga svjetla

3.

Kolika mora biti širina slobodnog prolaza, na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do suprotnog ruba kolnika, kad je središnja razdjeljna crta isprekidana ili kada je uopće nema? (upišite udaljenost - koliko metara)

4.

Skrećete u bočnu ulicu. Na kolniku ne postoji obilježeni pješački prijelaz. Kako ćete postupiti?

skretanje obaviti ne smanjujući brzinu

propustiti pješake koji su već stupili na kolnik

prema potrebi zaustaviti vozilo, ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik

skretanje obaviti smanjenom brzinom

5.

Koje opasnosti mogu nastati prilikom obilaženja zaustavljenog vozila?

nailazak vozila iz suprotnog smjera

nedovoljni bočni razmak od zaustavljenog vozila

iznenadno otvaranje vrata na zaustavljenom vozilu

nailazak pješaka iza zaustavljenog vozila

6.

Što ne smijete činiti drugim sudionicima u prometu dok upravljate vozilom?

ometati ih

ugrožavati ih

davati im propisne znakove

dovoditi u opasnost njihovo zdravlje ili život

7.

Što je vozač obavezan učiniti, ako namjerava voziti unatrag?

voziti samo na kratkom dijelu ceste, ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu

uključiti desni pokazivač smjera

uključiti sve pokazivače smjera

8.

Zbog čega je vožnja pod utjecajem alkohola opasna?

Bitno povećava vozačeve sposobnosti

Skraćuje vrijeme reagiranja vozača

Produžuje vrijeme reagiranja vozača

Vozač teže procjenjuje udaljenost

9.

Prema prometnim propisima kolnik je:

dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za promet motornih vozila

prometna površina namjenjena za kretanje pješaka

dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za promet vozila ,s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

10.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

Nastaviti vožnju, jer imam prednost prolaska pred vozilima iz suprotnog smjera

Propustiti vozila iz suprotnog smjera

Smanjiti brzinu vožnje i po potrebi zaustaviti vozilo

11.

Vozite automobil.Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

Smanjiti brzinu

Povećati oprez

Zautaviti vozilo,stati

Nastaviti vožnju jer imate slobodan prolazak

12.

Što utječe na produljenje puta kočenja?

Opterećenje vozila

Suh kolnik

Mokar i blatnjav kolnik

13.

Približavate se vozilom prijelazu ceste preko željezničke pruge. Polubranici su se poćeli spuštati.Što morate ućiniti?

Zaustaviti vozilo ispred prijelaza ceste preko željeznićke pruge

Ubrzati i prijeći ,jer vlak još ne nailazi

14.

Kojom najvećom dopuštenom brzinom smijete voziti cestomizvan naselja, osim na auto cesti i cesti namjenjenoj iskljućivo za promet motornih vozila i brzoj cesti?

15.

Obilazite zaustavljena vozila koje opasnosti mogu nastati?

Nailazak vozila iz suprotnog smijera

nedovoljan boćni razmak od vozila koje je zaustavljeno

iznenadno otvaranje vrata na zaustavljenom vozilu

nailazak pješaka iza zaustavlčjenog vozila

16.

Skrećete na boćnu ulicu.Na kolniku ne postoji oznaka za obilježeni pješaćki prijelaz.Kako ćete postupiti u toj situaciji?

Skretanje obaviti ne smanjujući brzinu

Propustitipješake koji su već stupili na kolnik

Prema potrebi zaustaviti vozilo ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik

skretanje obaviti smanjenom brzinom

17.

Vozite vaše vozilo izvan naselja.Ćemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja?

Broju putnika koje prevozite u vozilu

Preglednosti,vidljivosti,osobinama i stanju ceste, atmosferskim prilikama

maksimalnoj brzini vozila

Stanju vozila i teretate gustoći prometa

18.

Dužina zaustavnog puta ovisi o :

stanju i vrsti koćnica

brzini vožnje

gustoći prometa

stanju kolnika

19.

Koja je najveća dopuštena brzina na auto cesti?

20.

Kojom brzinom smijete najviše voziti ako vašim vozilom vućete kamp prikolicu?

21.

Što treba te učiniti kao vozać,kada sjedate u vozilo?

prilagoditi sjedalo i nasdlon za glavu

obavezno se vezati sigurnosnim pojasom

procijeniti postupke drugih sudionika u prometu

upozoriti druge osobe u vozilu da se vežu sigurnosnim pojasom

22.

Koja se vozila ne smiju vući užetom?

Vozila koja imaju neispravan uređaj za davanje znakova

Vozila koja imaju neispravanuređaj za osvjetljavanje

Vozila koja imaju neispravan uređaj za upravljanje

Vozila koja imaju neispravan uređaj za zaustavljanje

23.

Kolnik je :

Dio cestovne površine najenjen u prvom redu za promet pješaka

Dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za promet vozila,s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

dio cestovne površine namjenjen u prvom redu za kretanje biciklista

24.

Koja je najveća dopuštena brzina vožnje kojom smijete voziti u naselju ako prometnim znakom nije drugačije određeno?

25.

Ako ste obavezni koristiti ovako obilježene lijekove,što ćete ućiniti?

Ne zapoćinjati vožnju

Koristiti ih uz alkohol jer bolje dijeluju

Vozit ću, ali oprezno

Nastaviti voziti jer lijekovi ne utjeću negativno na vozaća za vrijeme vožnje

26.

Kojom najvećom dopuštenopm brzinom smijete voziti cestom izvan naselja,osim na autocesti i cesti namjenjenoj iskljućivo za promet motornih vozila?

27.

Zbog ćega je vožnja pod utjecajem alkohola opasna?

Povećava vozaćeve sposobnosti

Smanjuje vrijeme reagiranja vozaća

Produžuje vrijeme reagiranja vozaća

Vozać teže procjenjuje udaljenost

28.

Smijemo li pretjecati kolonu sporih vozila?

Da jer se kolona uvijek kreće sporo

da,jer kolona uvijek smanjuje propusnu moć ceste

Ne,jer nije dopušteno

Da, jer neiskusni vozaći uvijek voze u koloni

29.

Kako ćemo postupiti kada se ukljućujemo vozilom u promet?

Ukljućiti pokazivać smijera

Ukljućivanje obaviti bez pokazivaća smijera

Propustiti vozila koja voze prometnicom na koju se ukljućujemo

Ukljućivanje obaviti prije propuštanja vozila koja su u prometu

30.

Kako ćete postupiti pri vožnji za jakog vjetra?

Ubrzati da bih što prije prošao dionicu cest s jakim vjetrom

Smanjiti brzinu vožnje

Pri mimoilaženju ostaviti držati što većiboćni razmak

Stati i saćekati da stane vjetar

31.

Kada osobnim vozilom vućemo neispravno vozilo,ono mora biti na stražnjoj strani oznaćeno:

crvenom tkaninom

sigurnosnim trokutom

ploćpm kvadratnog oblika crvene boje

nemora biti oznaćeno

32.

Na autocesti i cesti namjenjenoj iskljućivo za promet motornih vozila ili brzoj cest, vozilom nesmijemo:

polukružno okretati

pretjecati

kretati se brzinom od 110 km/h

kretati se vozilom u nazad

33.

Nadzor i fizićko upravljanje prometom,nadzor vozila i drugih sudionika u prometu na cesti obavljaju:

ovlaštene osobe ministrarstva unutrašnjih poslova

ovlaštene osobe ministarstva prometa i veza

djelatnici stanice zs tehnićki pregled vozila

djelatnici hrvatskog auto kluba

34.

Dali je dozvoljeno davanje zvućnih znakova u naseljenom mjestu?

Da

Ne

Da, ali samo ako su u blizini djeca

35.

Motornim vozilom na cestama Hrvarske može samostalno upravljato samo osoba koja ima:

Važeću vozaćku dozvolu koju je izdala nadležna policijka uprava,odnosno postaja

Važeću inozemnu vozaćku dozvolu

Važeću međunarodnu vozaćku dozvolu

Zeleni karton

36.

Na javnoj cesti izvan naselja pješaci su se obavezni, u pravilu kretati:

Lijevim rubom kolnika u smijertu kretanja

Desnim rubom kolnika u smijeru kretanja

Lijevim rubom kolnićke trake u smijeru kretanja

Desnim rubom kolnićke trake u smijeru kretanja

37.

Kada je vozać motornog vozila dužan umjesto dugih svjetala za osvjetljenje ceste upotrijebiti kratka svjetla?

Prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svog vozila zasljepljuje vozaće vozila koje mu dolazi u susret

Na prijevoju ceste

Dok vozilom prolazi pokraj organizirane kolne ili povorke pješaka

Za vrijeme dok se kreće za drugim vozilom na takvoj udaljenosti i u takvom položaju da dugim svjetlima svog vozila zasljepljuje vozaća ispred sebe

38.

Vozać koji se namjerava kretati u natrag,dužan je:

Uvjerti se da kretanjem u natrag ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu

Ukljućiti na vozilu sve pokazivaće smijera

Kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao u naprijed

Ukljućiti samo desni pokazivać smijera

39.

Vozać koji je sudjelovao u prometnoj nesreći,do obavljanja oćevida nesmije:

Onezgodi obavijestiti zdravstvenu ustanovu

Uzimati alkoholna pića, opojne droge,niti lijekove na kojima je oznaćeno da se nesmiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje

40.

U promet na auto cestu nesmije se ukljućiti:

Vozilo koje vuće drugo neispravno vozilo

Motorno vozilo koje se nemože kretati brzinom većom od 60 km/h

Osobno vozilo koje vuće prikolicu za stanovanje

Motocikl s prikolicom

41.

Vozać nesmije vozilom pretjecati drugo vozilo:

Koje se približava pješaćkom prometu

Koje prelazi pješaćki prijelaz

Koje je stalo radi propuštanja pješaka na pješaćkom prijelazu

42.

Vozać koji se vozilom kreće kroz tunel nesmije:

Zaustavljati se i parkirati vozilo

Polukružno okretati

Vozilom se kretati u nazad

43.

Približavate se vozilom prijelazu ceste preko željeznićke pruge u razini, koji nije osiguran branicima i polubranicima.Kako ćete postupiti?

Zaustaviti se vozilom pred prijelazom,odnosno pred željeznićkom prugom

Prijeći preko željeznićke pruge tek onda kad se uvjeri da prugom ne nilazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po traćnicama

Upotrijebiti zvućni znak upozorenja i što brže prijeći preko pruge

Bez zaustavljanja nastaviti vožnju jer imamo prednost prolaska u odnosu na vozila koja se kreću po željeznićkoj pruzi

44.

Vozać vozila kojeg pretjeće drugo vozilo nesmije:

Povećati brzinu kretanja svog vozila

Smanjiti brzinu kretanja svoga vozila

Ukljućiti desni pokazivać smijera,radi skretanja u desno

Poćeri pretjecati drugo vozilo

45.

Upaljeno plavo rotacijsko svijetlo na policijskom vozilu koje je zaustavljeno na kolniku znaći za vozaće:

Da ubrzaju kretanje svog vozila

Da je zabranjen promet i da moraju polukružno okrenuti vozio

Da smanji brzinu svog vozila

Da po potrebi zaustave vozilo

46.

Na obilježenom pješaćkom prijelazu vozać ima obvezu zaustaviti vozilo i propustiti pješake i onda kada imaju namjeru prelaska preko ceste .Ta obaveza odnosi se na:

Djecu

Starije osobe

Nemoćne osobe

Osobe s invaliditetom

47.

Na kojoj udaljenosti od raskrižja nesmijemo parkirati ili zaustaviti vozilo?

3 m

4 m

5 m

15 m

48.

U naselju pri prelasku ceste pješak je obvezan prijeći cestu na obilježenom pješaćkom prijelazu ako od njega nije udaljen više od:metara

49.

Vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i vozać daje takav znak da se sa sigurnošću može zakljućiti da to vozilo skreće u lijevo mora se pretjecati:

S desne strane

S lijeve strane

S lijeve strane krećući se brzinom manjom od 50 km/h

50.

Vozać nesmije presijecati u prometu na cesti:

Kolonu dijece

Kolonu vojmika

Pogrebnu kolonu

51.

Vozać nesmije parkirati vozilo:

Na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željeznićke ili tramvajske prugeu istoj razini i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza

Na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog prijevoza

Izvan kolnika

52.

Vozać vozila koji se kreće pokraj vozila javnog prijevoza putnika zaustavljenom na stajalištu mora se kretati:

Smanjenom brzinom

Uz povećan oprez tako da ne ugrožava putnike koji ulaze i izlaze iz vozila javnog prijevoza

povećanom brzinom

Tako da u svakom trenutku može zaustaviti vozilo i propustiti pješake koji su nesmotreno kroćili na kolnik

53.

U prometu na cesti za vrijeme vožnje po magli vozać je dužan:

Ukljućiti kratka svijetla i svijetla za maglu(ako ih vozilo ima)

Smanjiti brzinu kretanja

Pogled usmjeriti na desni rub kolnika i odustati od pretjecanja

Povećati razmak i pozorno pratiti signalizaciju vozila ispred

54.

Prometnu kulturu vozać stjeće:

Odgojem

Obrazovanjem i osposobljavanjem

Usvajanjem pozitivih stavova za primjenu defenzivne vožnje

U društvu

55.

Kako ćete postupiti u želji da zaustavite svoje vozilo uz desni rub kolnika na cesti u naselju?

Uvjeriti se da tu radnju mogu obaviti na siguran naćin (provjerom u ogledala i mrtvog kuta vozila)

Ukljućiti desni pokazivać smijera

Ukljućiti lijevi pokazivać smijera

Vozaće koji se kreću iz vas ukljućivanjem stop svjetala(Koćenjem radnom koćnicom)upozoriti o namjeri zaustavljanja vozila

56.

Tko mora najaviti promjenu smijera vožnje?

Vozać vozila s desne strane

Ja

57.

Gdje je zabranjeno polukružno okretanje?

Gdje je to zabranjeno prometnim znakom

Na auto cesti, na cesti namjenjenoj iskljućivo za promet mot. vozila i brzoj cest

U tunelu

Na cesti s jednosmijernom prometom

Na uskim i nepreglednim mjestima

58.

Što morate izbjegavati pri vožnji kroz zavoj?

Voziti prevelikom brzinom

Opreznu vožnju

Nagle pokrete upravljaćem

Naglo koćenje

59.

Što je obavezan ućiniti vozać ako namjerava voziti unatrag?

Provjeriti prometne uvjete iza vozila

Ukljućiti samo desni pokazivać smijera

Uvjeriti se da neugrožava druge sudionike

Ukljućiti sve pokazivaće smijera

Voziti samo na kratkom dijelu ceste

60.

Što je prometna traka?

Uzdužni dio kolnika namijenjen za zaustavljanje vozila u nuždi

Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika namijenjen prometu u jednom smijeru s više usporednih kolnički traka

Obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila

61.

Što nesmijete činiti drugim sudionicima u prometu dok upravljate vozilom ?

ometati ih

ugrožavati

davati im propisane znakove

dovoditi u opasnost njihovo zdravlje i živote

62.

Vašim vozilom vučete kamp-prikolicu.Kojom brzinom smijete najviše voziti?

63.

Skrećete na boćnu ulicu.Na kolniku ne postoji obilježeni pješački prijelaz.Kako ćete postupiti?

Skretanje obaviti ne smanjujući brzinu

propustiti pješake koji su stupili na kolnik

prema potrebi zaustaviti vozilo,ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik

skretanje obaviti smanjenom brzinom

64.

Što je vozač obavezan učiniti , ako namjerava voziti unatrag ?

voziti samo na kratkom dijelu ceste,ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu

uključiti desni pokazivač smijera

uključiti sve pokazivače smijera

65.

Što utječe na produljenje puta kočenja?

mokar i blatnjav kolnik

opterećenje vozila

suh kolnik

66.

Čemu ste dužni prilagoditi brzinu vožnje na cesti izvan naselja?

broju putnika koji prevozite u vozilu,maksimalnoj od proizvođaća određenoj brzini vozila

osobinama i stanju ceste,vidljivosti, preglednosti,atmosferskim prilikama,stanju vozila i tereta i gustoći prometa

67.

Kada se osoba smatra mladim vozačem?

ako je u dobi od 16-24 godine starosti

ako ima vozačku dozvolu manje od dvije godine bez obzira na godine starosti

ako je prekršajno evidentirana u policijskoj upravi

68.

O čemu ovisi duljina zaustavnog puta?

stanju i vrsti kočnica

brzini vožnje

stanju kolnika

gustoči prometa

69.

Kojom najvećom dopšuštenom brzinom smijete voziti cestom izvan naselja,osim na autocesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

70.

Što treba vozač učiniti kada sjedne u vozilo?

prilagoditi sjedalo i naslon za glavu

obavezno se vezati sigurnosnim pojasom

upozoriti sve osobe u vozilu da se vežu sigurnosnim pojasom

71.

Koja se vozila nesmiju vuči užetom?

vozila koja imaju neispravan uređaj za davanje znakova

vozila koja imaju neispravan uređaj za osvjetljivanje

vozila koja imaju neispravan uređaj za upravljanje

vozila koja imaju neispravan uređaj za zaustavljanje

72.

Što je kolnik?

dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet pješaka

dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila

73.

Približavate se vozilom prijelazu ceste preko željezničke pruge.Polubranici su se počeli spuštati.Što morate učiniti?

zaustaviti vozilo ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge

ubrzati i priječi preko prijelaza,jer vlak još ne nailazi

74.

Kada osoba smije upravljati vozilom u prometu na cesti?

kada je tjelesno i duševno sposobna za vožnju

kada posjeduje potvrdu o oduzimanju vozaćke dozvole

kada posjeduje vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja

75.

Kako djeca najčešće reagiraju u prometu?

spontano i nepredvidivo

razborito i staloženo

u skladu s propisima

76.

Što je parkiranje?

prekid kretanja vozila u trajanju dužem od rti minute,uključujući i prekid koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu koji se upravlja

prekid kretanja vvozila u trajanju dužem od tri minute,osim prtekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu koji se upravlja prometom

prekid kretanja vozila u trajanju do tri minute,osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojkim se upravlja prometom

77.

Koja svjetla,u pravilu,vozač motornog vozila upotrebljava za osvjetljenje ceste?

kratka svjetla

duga svjetla

78.

Koje radnje vozilom nesmijete činiti na ulici s jednosmijernim prometom?

voziti u suprotnom smijeru

voziti u natrag

polukružno okretati vozilo

zaustavljati i parkirati

79.

Približavate se raskrižju.Na semaforu je uključeno žuto treptuče svjetlo.Iznad semafora je postavljen znak stop.Kako ste dužni postupiti u toj situaciji?

povečati oprez

obavezno zaustaviti vozilo

voziti bez zaustavljanja

80.

Autobus u naselju pokazuje namjeru da se uključi sa stajališta u prometu.Kako čete postupiti?

nastaviti vožnju bez obzira na najavu uključivanja autobusa u promet

smanjiti brzinu vožnje

prema potrebi zaustaviti vozilo

81.

Što morate učiniti za vožnje u koloni?

održavati potreban razmak između vozila

voziti brzinom kojom vozi kolona

biti spreman na iznenadno kočenje

82.

Na cesti izvan naselja zaustavljeno je vozilo zbog kvara.Na kojoj udaljenosti morate postaviti sigurnosni trokut iza zaustavljenog vozila na kolniku ?

minimalno 50 metara iza vozila

minimalno 80 metara iza vozila

minimalno 100 metara iza vozila

83.

Skoje strane ćete neposredno ispredili na raskrižju pretjecati vozilo koje skreće u lijevo?

s desne strane,ako se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće u lijevo

s lijeve strane

84.

Sustigli ste vozilo.O čemu će ovisiti dužina puta pretjecanja?

o dužini vozila koje namjeravam pretjecati

o brzini vozila koje namjeravam pretjecati

o brzini vozila koje vozi iza mene

o brzini kojom vozim

85.

Što ste dužni učiniti kad se približavate raskrižju?

utvrditi način upravljanja prometom na raskrižju

voziti povečanom brzinom bez obzira na promjene uvjeta na raskrižju

na dovoljnoj udaljenosti ispred raskrižja zauzeti vozilom položaj u onoj prometnoj traci kojom namjeravam proči kroz raskrižje

86.

Što za vas znači zeleno treptavo svjetlo na semsforu?

upozorenje na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog odnosno crvenog svjetla

upozorenje na skori prtestanak zabrane prolaska i na istodobnu pojavu žutog i crvenog svjetla

87.

kojim redoslijedom ćete obavljati provjere iz vozila?

na vanjsko ogledalo,unutarnje ogledalo i okret glave

na unutarnje ogledalo,vanjsko ogledalo i okret glave

88.

Na instrument ploči uključena je plava žaruljica kao na slici.što to znači?

da vozimsa svjetlima za maglu

da vozim sa dugim svjetlima

da vozim sa kratkim svjetlima

89.

Što je opasnost u prometu?

mogućnost nastanka prometne nesreće nesudjelovanjem u prometu

mogućnost nastnaka prometne nesreće sudjelovanjem u prometu

sudjelovanje svih sudionika u prometu bez opasnih situacija

90.

Tko je mladi vozač?

vozač u dobi do 24 godine

vozač koji je netom položio vozački ispit

osoba koja je netom dobila vozačku dozvolu

91.

Tko je pješak?

osoba koja sudjeluje u prometu kao vozač ili putnik u vozilu

osoba koja na bilo koji način sudjeluje u prometu

osoba koja sudjeluje u prometu, a nije vozač niti putnik u vozilu ili na vozilu

92.

Što je polukružno okretanje?

okretanje vozila za 180 stupnjeva iz dosadašnjeg smijera kretanja radi uključivanja u suprotni prometni tok

okretanje vozila za 90 stupnjeva iz dosadašnjeg smijera kretanja radi uključivanja u suprotni prometni tok

93.

Što je prometni tok?

kretanje vozila cestom u oba smjera

istodobno kretanje više vozila cestom u istome smijeru

kretanje više vozila cestom u više razina

94.

Koja je potrebna minimalna starosna dob za upravljanje vozilom B kategorije?

17 godina i 9 mj

17 godina i 6 mj

18 godina

95.

Koja je potrebna minimalna starosna dob za upravljanje vozilom A1 kategorije?

15 godina

16 godina

15 godina i 6 mjeseci

96.

Što je mrtvi kut?

vozačevom pogledu skriveno područje iza vozila

vozačevom oku skriveno područje iza vozila

vozačevom pogledu skriveno područje oko vozila

97.

Što čini siguran vozač tijekom upravljanja vozilom?

ne predviđa moguće opasne situacije, ponaša se rizično i ne poštuje prometna pravila

razgovara mobitelom, sluša glazbu i vozi neprilagođenom brzinom

predviđa moguće opasne situacije, ponaša se odgovorno i poštuje prometna pravila

98.

Kako alkohol djeluje na vozača?

tako da vozač,u pravilu, sporije reagira

tako da vozač brže reagira

tako da vozač precjenjuje svoje sposobnosti

99.

Kolika je dopuštena količina alkohola u krvi tijekom upravljanja vozilom za mladog vozača?

0,5 g/kg alkohola u krvi

0,0 g/kg alkohola u krvi

0,3 g/kg alkohola u krvi

100.

Smije li vozač upravljati vozilom u prometu na cesti ako je pod utjecajem droga?

smije

smije samo u prisutnosti vozača starijeg od 25 godina

ne smije

101.

Koji su najugroženiji sudionici u prometu?

pješaci,djeca i biciklisti

vozači i putnici u vozilu

vozači traktora, mopeda i radnih strojeva

102.

Kada je pješak na cesti u naselju-gradu dužan koristiti obilježeni pješački prijelaz?

ako prijelaz od njega nije udaljen više od 50 metara

ako prijelaz od njega nije udaljen više od 100 metara

ako prijelaz od njega nije udaljen više od 25 metara

103.

Kako se vozač treba ponašati prema djeci na dijelu ceste po kojemu se djeca kreću?

dužan je voziti s osobitim oprezom,takvom brzinom da vozilo može pravodobno zaustaviti

dužan je voziti takvom brzinom da vozilom može u što kraćem vremenu proći taj dio ceste

dužan je voditi brigu o ponašanju djece i predviđati njihovo ponašanje

104.

Kolika je najveća dopuštena duljina motornog vozila, osim autobusa?

12 m

10 m

6 m

105.

Što vozač mora imati od navedenog kao obveznu opremu u vozilu B kategorije?

rezervni kotač,vatrogasni aparat, dizalicu, kuku za vuču

rezervni kotač,uže za vuču, kutiju prve pomoći, dizalicu

rezervni kotač, sigurnosni trokut, kutiju prve pomoći, reflektirajuči prsluk

106.

Što je hibridni pogon vozila?

pogon za vozilo s motorom koji koristi zemni plin

pogon za koji vozilo ima motor s unutarnjim izgaranjem i elektromotor

pogon za vozilo s motorom koji koristi samo jednu vrstu bioenergije

107.

Koje su najvažnije brzinske značajke motora u ovisnosti o broju okretaja motora?

krivulja efektivne snage,okretnog momenta i specifične potrošnje goriva

krivulja radnog procesa,brzine ,vremena i prijeđenog puta

krivulja minimalne brzine,maksimalne brzine i minimalne potrošnje goriva

108.

Kolika treba biti razina ulja u motoru?

na mjeraču za za mjerenje iznad oznake maksimum

na mjeraču za mjerenje između oznake minimum i maksimum

na mjeraču za mjerenje ispod oznake minimum

109.

Koji od uređaja omogučuje normalnu vidljivost iz vozila?

uređaj za pranje vanjske strane vjetrobrana

glavna svjetla

vozačka zrcala

110.

Koliko metara ceste mora osvjetliti snop dugog svjetla ispred vozila?

najmanje 40, a najviše 80 m

najmanje 100 m

najmanje 80 m

111.

Koja je svrha uključivanja stop-svjetala na motornom vozilu?

obavijest vozaču koji vozi iza na promjenu smjera kretanja

obavijest vozaču koji vozi iza na smanjenje brzine

obavijest vozaču koji vozi iza na povečanje brzine

112.

Koliki tlak mora biti u gumama?

prema propisanim oznakama za nosivost vozila

prema propisanim oznakama za brzinu vozila

prema propisanim uputama proizvođača vozila

113.

Smiju li se u vučenom vozilu prevoziti osobe?

smiju samo uz posebno odobrenje

smiju ako ima dovoljno mjesta

ne smiju

114.

Koja su od navedenih osnovna pravila EKO vožnje?

predviđati prometnu situaciju,voziti u najvišem stupnju prijenosa pri minimalnom broju okretaja

redovito kontrolirati tlak u gumama,usporavati i kočiti pravovremeno

voziti u nižem stupnju prijenosa pri maksimalnom broju okretaja

115.

Koliko kolničkih traka ima autocesta?

dvije fizički odvojene kolničke trake s po najmanje tri prometne trake

dvije fizički odvojene kolničke trake s po najmanje dvije prometne trake

dvije fizički odvojene kolničke trake s po najmanje jednom prometnom trakom

116.

U koji će uvjetima prianjanje guma na cesti biti smanjeno?

ako je cesta mokra

ako je cesta s nepreglednim dionicama

ako je cesta prekrivena snijegom

117.

Koliki razmak je dužan držati vozač kad se vozilom kraće iz drugog vozila?

minimalan razmak

potreban razmak

razmak koji odgovara duljini puta reagiranja

118.

Koliki razmak u pravilu treba držati vozač tijekom vožnje u nizu?

razmak od jedne sekunde

razmak od dvije sekunde

razam od tri sekunde

119.

O čemu ovisi duljina puta kočenja?

o vremenu reagiranja vozača

o brzini vožnje

o stanju kolnika

120.

Čime je određeno značenje prometnog znaka?

položajem znaka uz cestu

oblikom prometnog znaka

simbolom na prometnom znaku

121.

Koja je svrha dopunskih ploča?

pobliže odrediti značenje prometnog znaka

najaviti udaljenost do slijedećeg prometnog znaka

122.

Koji je raspored prometnih svjetala na semaforu gledajuči odozgo prema dolje?

žuto,crveno,zeleno

crveno,zeleno,žuto

crveno,žuto,zeleno

123.

Što za vozača znači uključeno zeleno svjetlo na semaforu?

skora pojava žutog svjetla

zabranu polaska

slobodan prolazak

124.

Na što vozača obvezuje žuto trepćuće svjetlo na semaforu?

na povečanje brzine vožnje

na zaustavljanje vozila

da vozi uz povećani oprez

125.

Što označuje puna uzdužna razdijelna crta na kolniku?

dopušten prelazak preko te crte ili dopušteno kretanje vozila po toj crti

zabranu prelaska vozila prko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti

crtu vodilju u raskrižju

126.

Koju obavijest sudionicima u prometu daje natpis STOP na kolniku?

mjesto na kojem vozač ima maksimalnu preglednost

mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozil

mjesto na kojem vozač mora obavezno skrenuti

127.

Kako policijski službenici mogu davati znakove sudionicima u prometu?

svjetlosnim i zvučnim znakovima

prometnim znakovima

znakovima koji se daju rukama i položajem tijela

128.

Kada je vozač dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja?

kad god to zahtijevaju razlozi sigurnosti prometa

ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pažnju na kretanje vozila

kad prolazi pokraj autobusnog stajališta

129.

Na kojoj udaljenosti od drugih vozila je vozač dužan držati vozilo u prometu,s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti u prometa?

na takvoj udaljenosti da ne izaziva opasnosti i ne ometa druge vozače

na takvoj udaljenosti koja je minimalna

na takvoj udaljenosti da su opasnost i ometanje drugih vozača minimalni

130.

Što je dužan učiniti vozač koji se vozilom uključuje u promet na cesti

propustiti sva vozila koja se kreču cestom na koju se uključuje

propustiti samo vozila koja mu dolaze u susret

propustiti sve pješake koja se kreču cestom na koju se uključuje

131.

U kojim situacijama je vozač obavezan uključiti odgovarajući pokazivač smjera?

kad se vozilom uključuje u promet

kod svakog skretanja vozilom

prije svakog mijenjanja prometne trake

132.

Koliko dugo vozač mora davti znak pokazivačem smijera prilikom obavljanja radnje vozilom?

samo u trenutku započinjanja radnje

samo na kraju radnje

za cijelo vrijeme obavljanja radnje

133.

Kojom se prometnom trakom,u pravilu,dužan kretati vozač vozilom?

prometnom trakom koja se proteže sredinom kolnika

prometnom trakom koja se proteže uz desni rub kolnika

prometnom trakom koja se proteže uz lijevi rub kolnika

134.

Kako se mora kretati vozač motornim vozilom obilježenom prometnom trakom?

uz desni rub prometne trake

uz lijevi rub prometne trake

sredinom prometne trake

135.

Kojom stranom kolnika mora voziti vozač ako svojim vozilom vozi unatrag?

onom stranom na kojoj je manji intenzitet prometa

onom stranom kojom se dotad kretao unaprijed

onom stranom koja se proteže uz lijevi rub kolnika

136.

što je prilagođena brzina?

brzina koja je prilagođena uvjetima na cesti

brzina koja je prilagođena tehničkim karakteristikama vozila

brzina koja je prilagođena najkraćem putu

137.

Koliko je ograničenje brzine kretanja vozila na cesti u naselju u kojem brzina kretanja nije određena prometnim znakom?

50 km/h

60 km/h

80 km/h

138.

Kolika je najveća dopuštena brzina kretanja vozila na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?

90 km/h

100 km/h

110 km/h

139.

Kada se na velikom uzdužnom nagibu na kojemu je mimoilaženje otežano susretnu dva vozila B kategorije , koje se vozilo mora kretati unatrag i omogućiti mimoilaženje?

vozilo koje se kreće uz nagib

vozilo koje se kreće niz nagib

vozilo za koje se vozači dogovore

140.

Koju prometnu traku je dužan izabrati vozač za prolazak raskrižjem?

prometnu traku kojom namjerava proći raskrižjem

bilo koju prometnu traku

prometnu traku kojom će brže proći raskrižjem

141.

Kako ćete postupiti na raskrižju cesta istih važnosti?

propustiti vozila koja nailaze s moje lijeve strane

propustiti vozila koja nailaze s moje desne strane

142.

Koja vozila morate propustiti na raskrižju kada svojim vozilom skrećete ulijevo?

vozila koja,dolazeći mi iz suprotno smijera , zadržavaju smijer kretanja

vozila koja, dolazeći mi iz suprotnog smijera skreću udesno

vozila koja, dolazeći mi iz suprotnog smijera skreću uljevo

143.

Kako ćete postupiti kada svojim vozilom ulazite na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska?

propustiti isključivo vozila koja nailaze s lijeve strane

propustiti isključivo vozila koja nailaze velikom brzinom

propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom

144.

Kako ćete postupiti kada pri skretanju svojim vozilom presijecate biciklističku stazu ili traku što se pruža uzduž kolnika kojim se krećete?

skrenuti prije vozača bicikla ako se kreće biciklističkom stazom ili trakom

propustiti vozača bicikla koji se kreće biciklističkom trakom

145.

Što je dužan učiniti vozač koji se vozilom približava raskrižju?

prilagoditi brzinu prometnim uvjetima

povećati brzinu i što prije proći kroz raskrižje

utvrditi način uređenja odvijanja prometa na raskrižju

146.

Kada vozač na cesti ne smije pretjecati?

kada ugrožava druge sudionike u prometu

kada nema prometa iz suprotnog smijera

kada mu je pretjecanje zabranjeno prometnim znakom ili oznakama na kolniku

147.

Smije li vozač pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili koje prelazi obilježeni pješački prijelaz?

smije pretjecati

ne smije pretjecati

smije pretjecati ako nema pješaka

148.

Smije li vozač obilaziti vozilo koje se zaustavilo ispred obilježenog pješačkog prijelaz radi propuštanja pješaka?

smije obilaziti

ne smije obilaziti

smije obilaziti ako su pješaci odrasle osobe

149.

Kako je vozač dužan obilježiti zaustavljeno motorno vozilo na kolniku ako je bio prisiljen zaustaviti ga na mjestu gdje je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje ?

uključiti desni pokazivač smjera

postaviti sigurnosni trokut

uključiti uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera

150.

Koje radnje vozilom na autocesti vozač ne smije učiniti?

požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova

vozilom prelaziti iz trake u traku, odnosno voziti slalomski

pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi

151.

Koju prometnu traku mora koristiti vozač koji se vozilom uključuje na autocestu?

posebnu traku za usporavanje

posebnu traku za ubrzavanje

traku za zaustavljanje vozila u nuždi

152.

Koja se vozila smatraju vozilima s pravom prednosti prolaska?

vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove plave boje

vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove žute boje

vozila koja daju posebne zvučne i svjetlosne znakove plave i crvene boje

153.

Kojom prometnom trakom, u pravilu, vozač obavlja skretanje ulijevo iz ceste s jednosmjernim prometom?

prometnom trakom koja se prostire uz lijevi rub kolnika

prometnom trakom koja se prostire uz desni rub kolnika

bilo kojom prometnom trakom

154.

Može li vozač koji vozilom skreće iz ulice koja ima jednu prometnu traku u ulicu koja ima dvije prometne trake birati u koju će traku skrenuti?

može birati prometnu traku

ne može birati prometnu traku

isključivo mora skrenuti u bližu prometnu traku

155.

Koliki razmak u vožnji između vozila,u pravilu, na suhom kolniku treba održavati vozač na cesti izvan naselja?

vremenski razmak od 2 sekunde

vremenski razmak od 3 sekunde

vremenski razmak od 4 sekunde

156.

Što vozač mora utvrditi kada namjerava pretjecati na cesti izvan naselja?

je li pretjecanje dopušteno

postoji li dovoljno prostora za pretjecanje

ugrožava li vozila iz suprotnog smijera

157.

Vozite po magli.Koja svjetla za osvjetljavanje ceste morate koristiti?

svjetla za maglu ili kratka svjetla

prednja pozicijska svjetla

duga svjetla

158.

Zbog čega prva kiša predstavlja opasnost za sigurnu vožnju?

zbog vožnje s upaljenim svjetlima

zbog dobre vidljivosti

zbog vrlo skliskog kolnika

159.

Koja svjetla za osvjetljavanje ceste, u pravilu, vozač vozila upotrebljava?

kratka svjetla

duga svjetla

pozicijska svjetla

160.

Kada je vozač umjesto dugi dužan upotrebljavati kratka svjetla?

prije mimoilaženja s drugim vozilom

dok vozilom prolazi kraj pješaka

tijekom vožnje cestom izvan naselja

161.

Što se smatra zimskim uvjetima na cesti?

kada je kolnik prekriven snijegom

kada je na kolniku poledica

kada je kolnik pokriven lišćem

162.

Što je vozač dužan učiniti kada naiđe na mjesto prometne nesreće u kojoj ima ozljeđenih osoba?

dužan je ukazati pomoć stradalima

dužan je nastaviti vožnju bez zaustavljanja

dužan je čekati dolazak vatrogasnog vozila

163.

Na koji broj telefona je vozač dužan, o prometnoj nesreći , obavjestiti policiju?

112

193

192

164.

U kojim uvjetima su vozači sudionici prometne nesreće dužni popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći?

u prometnoj nesreći u kojoj ima ozljeđenih osoba

u prometnoj nesreći u kojoj je nastala samo materijalna šteta

u prometnoj nesreći u kojoj ima poginulih osoba

165.

Koji su ključni rizici izloženosti stradavanju mladih vozača u prometu?

godine posjedovanja vozačke dozvole

broj prijeđenih kilometara vozilom

vozačko neiskustvo,starosna dob i spol

166.

Koja je najčešća vrsta prometnih nesreća mladih vozača?

nalet na pješaka

slijetanje vozilom s ceste

sudar s vozilom iz suprotnog smjera

167.

Koja svjetla za vrijeme vožnje danju moraju biti uključena na motociklu tijekom cjele godine?

kratka svjetla

duga svjetla

pozicijska svjetla

168.

Kako su dva ili više vozača motocikla dužni kretati se ako se kreću u skupinama?

jedan pokraj drugoga

jedan iz drugog

jedan pokraj drugog,ali u istoj prometnoj traci

169.

Koju zaštitnu opremu za vrijeme vožnje na glavi je obavezan nositi vozač i osobe koje se prevoze na motociklu?

bilo koju zaštitnu kacigu koja nema vizir

bilo koju zaštitnu kacigu koja je uredno pričvršćena

homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu

170.

171.

Zbog čega se savladavanje zavoja motociklom obavlja naginjanjem za odgovarajući kut prema centru zavoja?

zbog lakšeg iz lijetanja i prevrtanja motocikla

zbog djelovanja centrifugalne sile

zbog smanjenja kinetičke energije

172.

Koliki najmanji razmak mora biti između obilježena pješačkog prijelaza i parkiranih vozila?

173.

Koliki najmanji razmak mora biti između raskrižja i parkirana ili zaustavljenog vozila?

174.

Kada se smatra da je vozač vozila B kategorije, a koji je mladi vozač,pod utjecajem alkohola?Ako se utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od od koliko g/kg !

175.

Na kojoj se propisanoj udaljenosti od mjesta prometne nesreće postavlja sigurnosni trokut na cesti izvan naselja?

176.

Kolika je najmanja dopuštena dubina utora ljetnih guma u mm?