Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 prometni znakovi 45

1.

Koja vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka?

motocikle bez prikolice

teretne automobile

mopede

vozila koja prevoze opasne tvari

2.

Kako ćete se ponašati kod ovog prometnog znaka?

prilagoditi brzinu vožnje

promet iza sebe upozoriti desnim pokazivačem smjera na zavoj

u pravilu voziti u nižem stupnju prijenosa

pripremiti se za savladavanje više uzastopnih zavoja

3.

Što trebate izbjegavati nailaskom na ovaj prometni znak?

naglo kočenje

prebrzu vožnju jer nailazi više uzastopnih zavoja

nagle pokrete upravljačem

prebrzu vožnju jer nailazi suženje ceste

4.

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

da vozim po jednosmjernoj cesti

da vozim cestom sa prednošću prolaska

da nema prometa iz suprotnog smjera

5.

Što pokazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

prednost prolaska u svim smjerovima

položaj ceste s pravom prednosti

obavezno skretanje ulijevo, ulice ravno i desno su slijepe

6.

Što naznaćuje ovaj prometni znak?

Blizinu raskrižja na kojem je promet upravljan prometnim svjetlima

blizinu pješaćkog prijelaza na kojem je promet upravljan prometnim svjetlima

Blizinu mjesta gdje se izvode radovi na cesti ili je zapreka na cesti

Da je neposredno iza znaka pješaćki prijelaz

7.

Na što ukazije ovaj prometni znak ?

Na poćetak ceste namjenjene iskljućivo za promet motornih vozila

Na to da je dozvoljena vožnja samo osobnim vozilima

Na ogranićenje brzine kretanja do 110 km/h

Na parkirališta samo za osobna vozila

8.

9.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

Smanjiti brzinu vožnje i po potrebi zaustaviti vozilo

propustiti vozila iz suprotnog smijera

nastaviti vožnju jer imam prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smijera

O prolazu se dogovoriti

10.

Vozilo koje vuće drugo neispravno vozilo u prometu na cesti nesmije se krtati brzinom većom od:

11.

Vozać,sudionik prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozkijeđen,dužan je:

Ostati na mjestu nesreće

Pružiti pomoć ozlijeđenim osobama

Obavijestiti policiju

napustiti mjesto prometne nesreće

12.

Nailazite na ovaj prometni znak.On vas upućuje na:

Blizinu dijela ceste kojim se kreću biciklisti

Zabrana prometa za bicikliste

Mjesto na kojem se nalazi posebno uređen prostor za parkiranje bicikla i mopeda

Bliznu mjesta na kojem biciklisti ćešće nailaza na cestu s boćna strane ili biciklistićke staze

13.

Što naznaćava ovaj prometni znak?

Obavezan smijer

Dopušteno obilaženje otoka uz usmjeravanje prometa

Dopušten smijer lijevo i ravno( smjerovi u kojim se vozila smiju kretati

Obavezno obilaženje

14.

Ovaj prometni znak s dopunskom ploćom naznaćava:

Opasna nizbrdica na cesti u dužini od 200m od znaka gdje je razlika u visini ceste 12 m na 100 m

Opasna uzbrdica na cesti u dužini od 200m od znaka gdje je razlika u visini ceste 12 m na 100 m

približavanje dvostrukom zavoju na cesti u duljini od 200 metara

Da nakon 200 metara poćinje opasna uzbrdica od 12 posto

15.

Ovaj prometni znak naznaćava:

pješaćka zona

zabrana prometa za pješake

dozvoljeno kretanje pješaka

pješaci na cesti

16.

Ovaj prometni znak naznaćava blizinu dijela ceste:

Koji je posut sitnim kamenjem

na kojem postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na cesti

Na kojem se izvode radovi na cesti

17.

Kako ćete postupiti upravljajući svojim vozilom nakon što uoćite ovaj prometni znak?

uvjeriti se kojom se brzinom vozim (pogledati na brzinomjer)

Voziti brzinom koja nije veća od 50 Km/h

Voziti brzinom koja je veća od 50 Km/h

18.

Što naznaćuje ovaj prometni znak?

Na mjesto na kojem se nalazi obilježeni pješaćki prijelaz

Blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježeni pješaćki prijelaz

Blizinu mjesta na kojem možemo oćekivati djecu na cesti

pješaćku zonu

19.

Što naznaćava ovaj prometni znak?

Zabranu prometa u jednom smijeru

Stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje

Dio ceste na kojem je zabranjeno stajanje duže od 3 minute

Stranu cesta na kojoj je zabranjeno samo parkiranje vozila

20.

Upravljate vozilom ćija ukupna širina 2,5 metara.Smijeteli nastaviti kretanje nakon znaka?

ne

da

21.

Ovaj znak postavljen je na mjesto pješaćkog prijelaza na kolniku.Što ste dužni ućiniti?

Povećati oprez

Prilagoditi brzinu da u slućaju potrebe mogu zaustaviti vozilo ispred prijelaza i propustiti pješake

Povećati brzinu i što prije preći prko pješaćkog prijelaza

Nastaviti vožnju istom brzinom jer je na sljedećem dijelu ceste zabranjeno kretanje pješaka

22.

Što ste dužni ućiniti nakon ovog prometnog znaka?

Dužni ste skinuti lance s pogonskih kotaća svoga vozila jer stvaraju preveliku buku pri kretanju

Da pogoski kotaći moraju imati ćavle

Dužni ste se kretati najmanjom brzinom od 40 km/h

Da nakon znaka, u zimskim uvjetima , na kotaćioma vozila mora biti propisana zimska oprema

23.

Što morate ućiniti kod ovog prometnog znaka?

Propustiti vozila na glavnoj cesti i po potrebi se zaustaviti

Obavezno zaustaviti vozilo

Zaustaviti se na mjestu preglednosti

Propustiti sva vozila na cesti s prednošću prolaska

24.

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

Na zonu u kojoj je ogranićena brzina kretanja na brzinu hoda pješaka

Na zonu u kojoj je ogranićeno parkiranje u vremenu od 30 minuta

Na zonu u kojoj je ogranićena najmanja brzina kretanja od 30 km/h

Na zonu u kojoj je ogranićena najveća brzina od 30 km/h

25.

Na što vam ukazuje ovaj prometni znak?

Na zabranu prometa u jednom smijeru

Na zabranu promea u oba smijera

Da se promet odvija iz suprotnog smijera

Na jednosmijernu ulicu

26.

Kako ćete postupitikod ovog prometnog znaka?

Ukljućiti desni pokazivać smijera

Ukljućiti lijevi pokazivać smijera

Voziti samo desno

Obavezno obilaženje s desne strane

27.

Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?

Uz povećan oprez nastaviti sa vožnjom,imamo prednost prolaska pred vozilima iz suprotnog smijera

Obavezno zaustaviti,moram propustiti vozila iz suprotnog smijera

Vozim uz povećan oprez jer se krećem na cest s jednosmijernim prometom

po potrebi se zaustaviti

28.

Približavate se ovom raskrižju.Jeste li obavezni propustiti bicikl ili imate prednost prolaska?

imam prednost prolaska pred biciklom

Ako treba svoju prednost ustupit ću bicikisti jer njime upravlja dijete(ne poznaje prometne propise ili ih ne primjenjuje)

29.

što označuje ovaj prometni znak?

raskrižje cesta iste važnosti

opasno mjesto na cesti

zabranu vožnje cestom

30.

Što označuje ovaj prometni znak?

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod oštrim kutem

blizinu raskrižja sa sporednom cestom pod pravim kutem

blizinu raskrižja na kojem je obavezan smjer u kojem se vozilo mora kretati

31.

Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

opasnu uzbrdicu 600 m nakon znaka

opasni nizbrdicu 600 m nakon znaka

opasnu nizbrdicu u duljini 600 m od znaka

32.

Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

dionicu ceste 600 metara nakon znaka na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada

dionicu ceste u duljini 600 m od znaka na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada

dionicu ceste u duljini 600 m od znaka na kojoj postoji opasnost od prštanja kamenja

33.

Što treba izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni znak?

naglo kočenje ako je na cesti neočekivana poledica

sporu vožnju ako je na cesti neočekivana poledica

naglo okretanje upravljača ako je na cesti neočekivana poledica

34.

Kako ćete postupiti nakon ovog prometnog znaka?

voziti povećanom brzinom

očekivati kretanje pješaka cestom

smanjiti brzinu ako se pješaci kreću cestom

35.

Koji prometni znak označuje sklizak kolnik? Upišite znaku odgovor 1,2ili 3:

1

2

3

36.

37.

Kojim je vozilima nakon ovog prometog znaka na cesti zabranjen promet?

samo teretnim vozilima čija ukupna dužina prekoračuje 10 m .

vozilima čija ukupna dužina prekoračuje 10 m .

vozilima čije osovinsko opterećenje prekoračuje 10 t .

38.

što označuje ovaj prometni znak?

najmanju udaljenost između osobnih vozila

najmanju udaljenost između teretnih vozila

najmanju udaljenost između svihvrsta vozila

39.

Koji prometni znak označuje dopuštene smjerove? upišie broj znaka

1

2

3

40.

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

na mjesto na cesti kojim se djeca kreću često

na blizinu mjesto na cesti kojim se djeca kreću često

na mjesto na cesti gdje je dopuštena dječja igra

41.

Što ukazuje ovaj prometni znak obavijesti?

na zonu u kojoj je zabranjeno zaustavljanje

na zonu u kojoj je zabranjeno parkiranje

na zonu u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

42.

Koja vozila smiju koristiti desnu prometnu traku označenu ovim prometnim znakom?

samo vozila na tračnicama

sva motorna vozila

samo vozila javnog prijevoza putnika

43.

Koji prometni znak označuje otvaranje prometne trake?

1

2

3

44.

O čemu vozača obavješćuje ovaj prometni znak?

o raskrižju na kojemu se promet odvija kružno u duljini 300 m od znaka

o raskrižju na kojemu se promet odvija kružno 300 m nakon znaka

o raskrižju na kojemu se promet odvija u jednom smijeru 300 m nakon znaka

45.

O čemu vozača obavještava ovaj prometni znak na autocesti?

o potvrdi smjera kretanja nakon prolaska raskrižjem

o postrojavanju za naseljena mjesta

o smjeru kretanja do naseljenih mjesta