Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 Znakovi izričitih naredbi

1.
RASKRIŽJE S CESTOM S PREDNOŠĆU PROLASKA

Označuje blizinu raskrižja na kojem vozač mora dati prednsot svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi.

2.
OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE

Označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim koji se kreću cestom na koju on nailazi ili označuje mjesto prijelaza ceste preko željezničke pruge na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koji se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.

3.
ZABRANA PROMETA U OBA SMJERA

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera.

4.
ZABRANA PROMETA U JEDNOM SMJERU

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je znak okrenut.

5.
ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA OSIM ZA MOTOCIKLE BEZ PRIKOLICE I MOPEDE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima osim motocikla bez prikolice i mopeda.

6.
ZABRANA PROMETA ZA AUTOBUSE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima.

7.
ZABRANA PROMETA ZA TERETNE AUTOMOBILE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima.

8.
ZABRANA PROMETA ZA CISTERNE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš (izuzima se gorivo u spremniku ako spremnik udovoljava uvijetima ECE).

9.
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE EKSPLOZIV ILI NEKE LAKOZAPALJIVE TVARI

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv ili lakozapaljive tvari.

10.
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari.

11.
ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo.

12.
ZABRANA PROMETA ZA TERETNI AUTOMOBIL KOJI VUČE PRIKLJUČNO VOZILO

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za teretne automobile koji vuku priključno vozilo.

13.
ZABRANA PROMETA ZA TRAKTORE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima.

14.
ZABRANA PROMETA ZA MOTOCIKLE

Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima imotornim vozilima na tri kotača.

15.
ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za mopede sa dva ili tri kotača.

16.
ZABRANA PROMETA ZA BICIKLE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle.

17.
ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE I BICIKLE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima.

18.
ZABRANA PROMETA ZA ZAPREŽNA VOZILA

Označava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima.

19.
ZABRANA PROMETA ZA RUČNA KOLICA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica.

20.
ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima.

21.
ZABRANA PROMETA ZA PJEŠAKE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabaranjeno kretanje pješaka.

22.
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA ŠIRINA PRELAZI ODREĐENU ŠIRINU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna širina prelazi širinu označenu na zraku.

23.
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA VISINA PREMAŠUJE ODREĐENU VISINU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku.

24.
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA MASA PRELAZI ODREĐENU MASU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.

25.
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENO OSOVINSKO OPTEREĆENJE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onoga označenog na znaku.

26.
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENU DUŽINU

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu na znaku.

27.
NAJMANJA UDALJENOST IZMEĐU VOZILA

Označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači vozila označenih na znaku moraju pridržavati.

28.
ZABRANA SKRETANJA ULIJEVO

Označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo.

29.
ZABRANA SKRETANJA UDESNO

Označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje udesno.

30.
ZABRANA POLUKRUŽNOG OKRETANJA

Označava mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje.

31.
OGRANIČENJE BRZINE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila ne smiju kretati brzinom (km/h) većom od označene na znaku.

32.
ZABRANA PRETJECANJA SVIH MOTORNIH VOZILA OSIM MOTOCIKLA BEZ PRIKOLICE I MOPEDA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda.

33.
ZABRANA PRETJECANJA ZA TERETNE AUTOMOBILE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je teretnim automobilima čija najveća dopuštena masa premašuje 3,5t zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda.

34.
ZABARANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CARINA

Označuje blizinu carine gdje se vozilo mora zaustaviti.

35.
ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - POLICIJA

Označava blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.

36.
ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CESTARINA

Označava blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog naplate cestarine.

37.
ZABRANA DAVANJA ZVUČNIH ZNAKOVA

Označava cestu ili dio ceste na kojoj se urađajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi osim u slučaju neposredne opasnosti.

38.
PREDNOST PROLASKA ZA VOZILA IZ SUPROTNOG SMJERA

Označuje zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera.

39.
ZABRANA ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA

Označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

40.
ZABRANA PARKIRANJA

Označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

41.
IZMJENIČNO PARKIRANJE

Označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje na neprane datume (dane).

42.
IZMJENIČNO PARKIRANJE

Označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne datume (dane).

43.
ZABRANJENO FOTOGRAFIRANJE

Označuje prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i sl.

44.
NAJMANJA DOPUŠTENA BRZINA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvijetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.

45.
ZIMSKA OPREMA

Označuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima.

46.
BICIKLISTIČKA STAZA

Označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima.

47.
PJEŠAČKA STAZA

Označuje posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

48.
PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA

Označuje posebo izgrađenu stazu kojom se biciklisti i pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

49.
STAZA ZA JAHAČE

Označuje stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

50.
OBAVEZAN SMJER

Označava obavezan smjer kojim se vozila moraju kretati.

51.
OBAVEZAN SMJER

Označava obavezan smjer kojim se vozila moraju kretati.

52.
OBAVEZAN SMJER

Označava obavezan smjer kojim se vozila moraju kretati.

53.
OBAVEZAN SMJER

Označava obavezan smjer kojim se vozila moraju kretati.

54.
OBAVEZAN SMJER

Označava obavezan smjer kojim se vozila moraju kretati.

55.
OBAVEZAN SMJER

Označava obavezan smjer kojim se vozila moraju kretati.

56.
DOPUŠTENI SMJEROVI

Označuje smjerove kojima se vozila smiju kretati.

57.
DOPUŠTENI SMJEROVI

Označuje smjerove kojima se vozila smiju kretati.

58.
DOPUŠTENI SMJEROVI

Označuje smjerove kojima se vozila smiju kretati.

59.
OBAVEZNO OBILAŽENJE S DESNE STRANE

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku.

60.
OBVEZNO OBILAŽENJE S LIJEVE STRANE

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka i drugih objekata na kolniku.

61.
DOPUŠTENO OBILAŽENJE

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila smiju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravnje prometa i drugih objekata na kolniku.

62.
KRUŽNI TOK PROMETA

Označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.