Izbornik
Naslovnica
O nama
Tečajevi
Gdje smo
Online prijava
Uputite nam pitanje
Cestovni promet
Online ispiti
Linkovi
Nadimak

Lozinka

Zapamti me
 Znakovi obavjesti

1.
PREDNOST PROLASKA PREMA VOZILIMA IZ SUPROTNOG SMJERA

Obavješćuje vozača da na uskom prolasku ima pravo prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera.

2.
OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRELAZ

Označuje mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prelaz.

3.
OBILJEŽEN PRIJELAZ BICIKLISTIČKE STAZE

Označuje mjsto na cesti na kojem se nalazi obilježeni prijelaz biciklističke staze.

4.
DJECA NA CESTI

Označuje mjesto na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (ispred škole, vrtića, igrališta i sl.).

5.
PODZEMNI ILI NADZEMNI PJEŠAČKI PRELAZ

Označuje mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz.

6.
CESTA SA JEDNOSMJERNIM PROMETOM

Obavješćuje sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti.

7.
CESTA SA JEDNOSMJERNIM PROMETOM

Obavješćuje sudionike u prometu o cesti s jednosmjernim prometom.

8.
CESTA S PREDNOŠĆU PROLASKA

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama što se križaju s tom cestom ili dijelom ceste.

9.
ZAVRŠETAK CESTE S PREDNOŠĆU PROLASKA

Označuje mjesto na kojem završava cesta ili dio cestes prednošću prolaska.

10.
IZBOČINA NA CESTI

Označuje mjesto gdje su postavljene naprave za smirivanje prometa.

11.
PRESTANAK ZABRANE PRETJECANJA SVIH MOTORNIH VOZILA OSIM MOPEDA

Označuje mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda.

12.
PRESTANAK ZABRANE PRETJECANJA ZA TERETNE AUTOMOBILE

Označuje mjesto na cesti odakle prestaje zabrana pretjecanja teretnim automobilima.

13.
PRESTANAK OGRANIČENJA BRZINE

Označuje mjesto odakle prestaje ograničenje brzine.

14.
PRESTANAK NAJMANJE DOPUŠTENE BRZINE

Označuje mjesto gdje prestaje propisana najmanja dopuštena brzina.

15.
PRESTANAK ZABRANE DAVANJA ZVUČNIH SIGNALA

Označuje mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih signala.

16.
PRESTANAK SVIH ZABRANA

Označuje mjesto na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti.

17.
PRESTANAK OBAVEZNE UPOTREBE ZIMSKE OPREME

Označuje dio ceste na kojem prestaje obveza za motorna vozila, osim motocikla, da moraju imati propisanu zinsku opremu u zimskim uvjetima.

18.
ZAVRŠETAK BISCIKLISTIČKE STAZE

Označuje mjesto na cesti na kojem prestaje staza kojom se moraju kretati bicikli.

19.
ZAVRŠETAK PJEŠAČKE STAZE

Označuje mjesto na cesti na kojem prestaje pješačka staza kojom se moraju kretati pješaci.

20.
ZAVRŠETAK STAZE ZA JAHAČE

Označava mjesto na cesti na kojem prestaje staza kojom se moraju kretati jahači.

21.
ZONA U KOJOJ JE OGRANIČENA BRZINA

Označuje područje tj. zonu u kojoj se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od one koja je označena na znaku.

22.
ZAVRŠETAK ZONE U KOJOJ JE OGRANIČENA BRZINA

Označuje mjesto na kojem prestaje ograničenje brzine.

23.
PJEŠAČKA ZONA

Označuje područje namjenjeno kretanju pješaka, a zabranjeno za kretanje motornih vozila.

24.
ZAVR�ETAK PJEŠAČKE ZONE

Označuje mjesto gdje prestaje zabrana kretanja za motorna vozila.

25.
PODRUČJE SMIRENOG PROMETA

Označuje mejsto u naselju na kojem se ulazi u područje na kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka jer je dječje igra svagdje dopuštena.

26.
ZAVRŠETAK PODRUČJA SMIRENOG PROMETA

Označuje mjesto na kojem se izlazi iz područja smirenog prometa.

27.
ZONA U KOJOJ JE OGRANIČENO TRAJANJE PARKIRANJA

Označuje mjesto u naselju s kojeg se ulazi u zonu u kojoj je trajanje parkiranja ograničeno bez obzira na to naplaćuje li se naknada ili ne.

28.
ZAVRŠETAK ZONE U KOJOJ JE OGRANIČENO TRAJANJE PARKIRANJA

Označuje mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj je trajanje parkiranja ograničeno bez obzira na to naplaćuje li se naknada ili ne.

29.
BRZINA KOJA SE PREPORUČUJE

Označuje brzinu kretanja koja se preporučuje na određenom dijelu ceste.

30.
PRESTANAK PREPORUČENE BRZINE

Označuje mjesto na kojem prestaje preporučena brzina kretanja.

31.
ŠKOLSKA PATROLA

Obavještava vozače o blizini mjesta ili mjesto na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza.

32.
BOLNICA

Označuje blizinu bolnice i obavještava vozača da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

33.
USTANOVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje se nalazi ustanova hitne medicinske pomoći.

34.
POLICIJSKA POSTAJA

Označuje mjesto na kojem se nalazi policijska postaja.

35.
PARKIRALIŠTE

Označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila.

36.
GARAŽA

Označuje prostor koji je uređen ili posebno urađen za garažiranje vozila.

37.
VREMENSKO OGRANIČENJE PARKIRANJA

Označuje prostor koji je određen ili je posebno uređen za parkiranje vozila s vremenskim ograničenjem.

38.
TELEFON

Označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje se nalazi telefonska govornica.

39.
BENZINSKA POSTAJA

Označuje blizinu mjesta gdje se nalazi benzinska postaja.

40.
INFORMACIJE

Označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje se mogu dobiti turističke informacije.

41.
HOTEL ILI MOTEL

Označuje blizinu mjesta gdje se nalazi hotel ili motel.

42.
RESTORAN

Označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje se nalazi restoran.

43.
PITKA VODA

Označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda

44.
STAJALIŠTE AUTOBUSA

Označuje mjesto na kojem se nalazi autobusno stajalište.

45.
STAJALIŠTE TRAMVAJA

Označuje mjesto na kojem se nalazi tramvajsko stajalište.

46.
TAXI

Označuje mjesto na kojem se nalazi taxi stajalište.

47.
ZRAČNA LUKA

Označuje blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke.

48.
LUKA - PRISTANIŠTE - TRAJEKT

Ovaj znak označava blizinu luke, pristaništa, trajekta ili mjesta na kojem se nalazi luka, pristanište, trajekt.

49.
LUKA - PRISTANIŠTE - TRAJEKT

Ovaj znak označava blizinu luke, pristaništa, trajekta ili mjesta na kojem se nalazi luka, pristanište, trajekt.

50.
MARINA

Označuje mjesta ili mjesto na kojem se nalazi luka za športska i turistička plovila.

51.
KAVANA

Označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana.

52.
MJESTO ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA

Označuje mjesto gdje se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje.

53.
TEREN ZA KAMPIRANJE POD ŠATORIMA

Označuju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima.

54.
TEREN ZA KAMPIRANJE U PRIKOLICAMA

Označuje blizinu terena ili teren uređen za boravak u prikolicama.

55.
TEREN ZA KAMPIRANJE U VOZILIMA

Označuje blizinu terena ili teren uređen za boravak u vozilima.

56.
TEREN UREĐEN ZA IZLETNIKE

Označuje blizinu mjesta ili mjesto nakojem se nalazi teren uređen za izletnike.

57.
PLANINARSKI DOM

Označuje blizinu mjesta ili mejsto na kojem se nalazi planinarski dom i uređen teren za izletnike.

58.
VATROGASNI APARAT

Označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi aparat za gašenje požara ili služba za gašenje požara.

59.
VOZILO ZA POMOĆ NA CESTI

Označuje blizinu mjesta na kojoj se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.

60.
RADIONICA ZA POPRAVAK VOZILA

Označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila.

61.
PRAONICA VOZILA

Označuje blizinu mjesta gdje se nalazi servis za pranje vozila.

62.
WC

Označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi javni nužnik.

63.
RADIONICA ZA POPRAVAK GUMA

Označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak guma.

64.
RADIOPOSTAJA

Označuje područje čujnosti radipostaje koja daje službene obavijesti o stanju na cestma, čiji su naziv i frekvetno područje upisani u znaku.

65.
VODOZAŠTITNO PODRUČJE

Označuje mjesto na cesti odakle se cesta pruža po vodozaštitnom području i gdje svi vozači moraju biti osobito oprezni.

66.
AUTOCESTA

Označuje mjesto odakle počinje autocesta.

67.
ZAVRŠETAK AUTOCESTE

Označuje mjesto na kojem završava autocesta.

68.
CESTA NAMIJENJENA ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA - BRZA CESTA

Označuje mjesto od kojeg počinje cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila.

69.
ZAVRŠETAK CESTE NAMIJENJENE ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA - BRZE CESTE

Označuje mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila.

70.
SLIJEPA CESTA

Označaj blizinu i položaj ceste koja nema izlaza (slijepa cesta).

71.
SMJER KRETANJA VOZILA DO RASKRIŽJA NA KOJEM JE ZABRANJENO SKRETANJE ULIJEVO

Označava cestu kojom se vozilo mora kretati do tog raskrižja.

72.
UGIBALIŠTE ZA ZAUSTAVLJANJE VOZILA U NUŽDI

Označuje mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena poseban kolnička povšina za prislino zaustavljanje vozila. Znak se postavlja na ugibalištu i 250 m, iznimno 150 m prije mjesta koje se označuje.

73.
UGIBALIŠTE ZA ZAUSTAVLJANJE

Označuje mjesto ili blizinu mjesta gdje je izgrađena posebna površina kolnika za zaustavljanje vozila.

74.
PLANISNKI PERIVOJ

Označuje planinski perivoj s nadmorskom visinom.

75.
RIJEKA

Označuje ime rijeke preko koje cesta prelazi.

76.
CESTOVNA GRAĐEVINA

Označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značaja (tunel).

77.
CESTOVNA GRAĐEVINA

Označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (vijadukt).

78.
POLICIJSKA POSTAJA

Označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje se nalazi policijska postaja.

79.
NAZIV NASELJENOG MJESTA

Označuje naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto.

80.
ZAVRŠETAK NASELJENOG MJESTA

Označuje mjesto gdje završava naselje kroz koje prolazi cesta.

81.
PUTOKAZ

Označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj u koji vodi cesta na koju upućuje putokaz.

82.
PUTOKAZ

Označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj u koji vodi cesta na koju upućuje putokaz.

83.
PUTOKAZ ZA ZRAČNU LUKU

Označuje smjer ceste prema zračnoj luci.

84.
PUTOKAZ ZA AUTOCESTU ILI BRZU CESTU

Ovaj znak označava smjer prema autocesti ili brzoj cesti.

85.
PUTOKAZ ZA AUTOCESTU ILI BRZU CESTU

Ovaj znak označava smjer prema autocesti ili brzoj cesti.

86.
PRESTROJAVANJE VOZILA

Označuje mjesto prestrojavanja pred raskrižjem na cestama s više prometnih traka.

87.
PRESTROJAVANJE VOZILA S NAZIVIMA MJESTA

Označuje mjesto prestrojavanja pred raskrižjem na cestama s više prometnih traka i nazivima mjesta.

88.
OTVARANJE PROMETNE TRAKE ZA VOZILA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Označuje mjesto na kojem se otvara prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika.

89.
ZATVARANJE PROMETNE TRAKE ZA VOZILA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Označuje mjesto nakojem se zatvara prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika.

90.
PROMETNA TRAKA ZA VOZILA JAVNOG PROMETA PUTNIKA

Označuje simbolom ili tekstom prometnu traku kojom se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika.

91.
OTVARANJE PROMETNE TRAKE

Označuje mjesto gdje počinje dodatna prometna traka za kretanje vozila u istom smjeru.

92.
ZATVARANJE PROMETNE TRAKE

Označuje mjesto gdje je zatvorena, odnosno ukinuta jedna od prometnih traka namijenjenih kretanju vozila u istom smjeru.

93.
DOPUŠTENA BRZINA NA POJEDINOJ PROMETNOJ TRACI

Označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinoj prometnoj traci.

94.
PROMETNA TRAKA ZA SPORA VOZILA

Označuje mjesto gdje počinje prometna traka kojom se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.

95.
ZATVARANJE PROMETNE TRAKE ZA SPORA VOZILA

Označuje mjesto na kojem završava prometna traka za kretanje sporih vozila.

96.
IZLAZ S AUTOCESTE ILI BRZE CESTE

Označuje udaljenost do početka prometne trake za izlaz s autoceste.

97.
PLOČA ZA OZNAČIVANJE IZLAZA

Označuje mjesto izlaska s autoceste ili brze ceste.

98.
ODMORIŠTE

Označuje nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja s uslužnim sadržajima i prostorom za odmor putnika.

99.
ODMORIŠTE

Označuje nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja s uslužnim sadržajima i prostorom za odmor putnika.

100.
ZABRANA ULASKA ODREĐENIH VRSTA VOZILA NA AUTOCESTU

Označuje kojim je vrstama vozila i sudionika u prometu zabranjeno kretanje autocestom ili brzom cestom.

101.
CESTARINA

Postavljen iznad prometnih traka označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine.

102.
OBVEZNO UZIMANJE NAPLATNE KARTE

Označava obvezno uzimanje naplatne karte.

103.
NAPLATA CESTARINE

Označava naplatu cestarine.

104.
ELEKTRONSKA NAPLATA CESTARINE

Označava elektronsku naplatu cestarine.

105.
NAPLATA CESTARINE SMART KARTICOM

Označava naplatu cestarine smart karticom.

106.
PREDZNAK ZA OBILAZAK

Označuje pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta.

107.
PUTOKAZ OBILASKA

Označuje smjer privremenog obilaska.

108.
TRAKA ZA PREKRIVANJE ZNAKOVA

Služi za privremeno prekrivanje prometnog znaka ili privrmeno prekrivanje naziva naseljenog mjesta na prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa kad nisu u funkciji.

109.
OBILAZAN SMJER ZA ODREĐENE VRSTE VOZILA

Znak obavještava vozače vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakovima za obavezan smjer.

110.
OBILAZAN SMJER ZA ODREĐENE VRSTE VOZILA

Znak obavješćuje vozače vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obavezan smjer.

111.
PREDZNAK ZA RUČNO UPRAVLJANJE PROMETOM

Obavještava vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje se promet naizmjence propušta jednosmjerno. Zelena zastavica u ispruženoj ruci znači slobodan prolaz, a crvena zabranjen prolaz vozila.

112.
PROMETNE TRAKE NAMJENJENE ODREĐENOJ VRSTI VOZILA

Ovaj znak naznačuje broj i namjenu prometnih traka kada je zbog održavanja propusne moći ceste na području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika i drugo, promet uređen na takav način da se prometne trake namjenjuju određenoj vrsti vozila.

113.
PROMETNE TRAKE NAMJENJENE ODREĐENOJ VRSTI VOZILA

Ovaj znak naznačuje broj i namjenu prometnih traka kada je zbog održavanja propusne moći ceste na području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika i drugo, promet uređen na takav način da se prometne trake namjenjuju određenoj vrsti vozila.

114.
PREDZNAK ZA PREUSMJERAVANJE PROMETA NA CESTI S ODVOJENIM KOLNIČKIM TRAKAMA

Znak obavještava i označava smjer te način preusmjeravanja prometa, kada se zbog prepreke ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjerava s kolničke trake za jednosmjerno kretanje na kolničku traku namjenjenu za promet iz suprotnog smjera, pa je stoga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog na jednosmjerni.

115.
PREDZNAK ZA PREUSMJERAVANJE PROMETA NA CESTI S ODVOJENIM KOLNIČKIM TRAKAMA

Znak obavještava i označava smjer te način preusmjeravanja prometa, kada se zbog prepreke ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjerava s kolničke trake za jednosmjerno kretanje na kolničku traku namjenjenu za promet iz suprotnog smjera, pa je stoga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog na jednosmjerni.

116.
PREDZNAK ZA PREUSMJERAVANJE PROMETA NA CESTI S ODVOJENIM KOLNIČKIM TRAKAMA

Znak obavještava i označava smjer te način preusmjeravanja prometa, kada se zbog prepreke ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjerava s kolničke trake za jednosmjerno kretanje na kolničku traku namjenjenu za promez iz suprotnog smjera, pa je stoga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog na jednosmjerni.

117.
PREDZNAK ZA PREUSMJERAVANJE PROMETA NA CESTI S ODVOJENIM KOLNIČKIM TRAKAMA

Znak obavještava i označava smjer te način preusmjeravanja prometa, kada se zbog prepreke ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjerava s kolničke trake za jednosmjerno kretanje na kolničku traku namjenjenu za promet iz suprotnog smjera, pa je stoga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog na jednosmjerni.

118.
PREDZNAK ZA PREUSMJERAVANJE PROMETA NA CESTI S ODVOJENIM KOLNIČKIM TRAKAMA

Znak obavještava i označava smjer te način preusmjeravanja prometa, kada se zbog prepreke ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjerava s kolničke trake za jednosmjerno kretanje na kolničku traku namjenjenu za promez iz suprotnog smjera, pa je stoga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog na jednosmjerni.

119.
PLOČA ZA OZNAČAVANJE ULICA

Označuje vozačima i pješacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.

120.
REPUBLIKA HRVATSKA

Označuje ulazak ceste na prostor Republike Hrvatske.

121.
OGRANIČENJE NAJVEĆE DOPUŠTENE BRZINE NA HRVATSKIM CESTAMA

Označuje opće ograničenje dopuštene brzine na cestama u RH prema vrsti ceste i obvezu paljenja kratkih svjetala.

122.
NACIONALNA AUTOZNAKA

U znak se upisuje oznaka države na koju se autooznaka odnosi (Hrvatska).

123.
SIGURNOSNI IZLAZ

Označuje sigurnosni izlaz.

124.
SMJER ZA SIGURNOSNI IZLAZ

Označuje smjer prema sigurnosnom izlazu u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji).

125.
OZNAKA BROJA IZLAZA IZ ČVORIŠTA

Označuje broj izlaza ili čvorišta autoceste odnosno brze ceste.

126.
BROJ MEĐUNARODNE CESTE

Označava broj međunarodne ceste.

127.
BROJ AUTOCESTE

Označava broj autoceste.

128.
BROJ DRŽAVNE CESTE

Označuje broj državne ceste.

129.
BROJ ŽUPANIJSKE CESTE

Označuje broj županijske ceste.

130.
KILOMETARSKA OZNAKA ZA AUTOCESTE ILI BRZE CESTE

Označuje kilometar na kojoj je znak postavljen.

131.
OZNAKA DIONICE DRŽAVNE CESTE

Označuje broj državne ceste, broj dionice ceste te kilometar dionice državne ceste na kojoj je znak postavljen.

132.
OZNAKA DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE

Označava broj županijske ceste, broj dionice županisjke ceste te kilometar dionice ceste na kojoj je znak postavljen.